Skip to main content
European Commission logo print header

Article Category

Story

Article available in the following languages:

Prezentacje projektów – Krystalomancja a struktura molekularna białka

Wiedza o strukturze białka, aż do poziomu poszczególnych atomów ma kluczowe znaczenie dla biotechnologicznych zastosowań, takich jak opracowywanie leków zindywidualizowanych. Uruchomiono nowy produkt - Naomi''s Nucleants™ - aby wytwarzać wysokiej jakości kryształy w ramach prac nad zmapowaniem molekularnych struktur ważnych białek.

Zdrowie icon Zdrowie