Skip to main content

A Europe-South America Network for Climate Change Assessment and Impact Studies in La Plata Basin

Article Category

Article available in the folowing languages:

Przystosowywanie się do zmiany klimatu w Ameryce Południowej

Finansowany ze środków UE projekt podejmuje starania zmierzające do przewidywania i przystosowywania się do zmiany klimaty w południowoamerykańskiej nizinie La Platy. Projekt ten jest w szczególności poświęcony zagadnieniom wykorzystania ziemi, rolnictwu, rozwoju obszarów wiejskich, produkcji energii pozyskiwanej z energii wodnej, transportowi rzecznemu, zasobom wodnym i systemom ekologicznym na obszarach podmokłych.

Zmiana klimatu i środowisko

Niemal 200 naukowców uczestniczy w projekcie Claris LPB ("A Europe-South America network for climate change assessment and impact studies in La Plata Basin"), w ramach którego utworzona zostanie długofalowa współpraca badawcza między Europą i Ameryką Południową. Naukowcy przyglądają się scenariuszom klimatycznym i wpływom w skali krótkoterminowej (2010–2040) i długoterminowej (2070–2100). Uczestnicy projektu mają nadzieję na zaangażowanie społeczeństwa, decydentów prywatnych oraz rządowych w opracowanie strategii przystosowywania się. Ich działania skupią się również na szkoleniu młodych naukowców z europejskich i południowoamerykańskich instytutów. Naukowcy rozpoczęli swoje działania od analizy historycznych danych klimatycznych oraz ekstremalnych zdarzeń pogodowych ze względu na ich związek z rolnictwem i hydrologią. W szczególności w zakresie oceny kwestii dotyczących rolnictwa wybrano małe i duże gospodarstwa rolne znajdujące się w Argentynie i Brazylii jako miejsca prowadzenia badań. Z zakresie badań hydrologicznych naukowcy analizują wpływ powodzi na żeglugę statków dalekomorskich, urbanizację i konstrukcje stworzone przez człowieka wzdłuż brzegów rzek. Oceniają oni również potencjał dla produkcji energii pozyskiwanej z energii wodnej w dolinie La Platy. Uczestnicy tego czteroletniego projektu mają nadzieję, że uda im się zapewnić lepsze zrozumienie wśród społeczności zamieszkujących dolinę faktu ich własnej bezbronności wobec scenariuszy potencjalnych zmian klimatu. Dzięki uzyskanym danym lokalne społeczności będą mogły skutecznie przystosować się do tych scenariuszy poprzez wdrożenie strategii opracowanych w ramach projektu Claris LPB.

Znajdź inne artykuły w tej samej dziedzinie zastosowania