Skip to main content

Article Category

Article available in the folowing languages:

Znacznie szybsze i bezpieczniejsze opanowywanie pożarów

Badacze europejscy opracowali nowe drzwi pożarowe, które umożliwiają ograniczanie rozprzestrzeniania się ognia między obszarami. Szybkie zamykanie pozwoli wydłużyć czas ewakuacji i ochroni życie ludzkie w razie pożaru.

Technologie przemysłowe

Drzwi ognioodporne stanowią integralną część systemu ochrony przeciwpożarowej budynku. Podczas pożaru są one zamykane, stwarzając barierę uniemożliwiającą rozprzestrzenianie się ognia na inne części budynku, chroniąc tym samym życie znajdujących się tam osób. Finansowany ze środków UE projekt 'High speed fire stopping sectional door' (NOFIRE) zainicjowano w celu wypełnienia luki na rynku, szczególnie w obszarze drzwi ogniowych do garaży I obiektów przemysłowych. Głównym celem zespołu projektowego było zwiększenie bezpieczeństwa wewnętrznego I zewnętrznego podczas pożaru. Zespół projektu NOFIRE opracował nowatorskie drzwi pożarowe stanowiące element szerszego systemu powstrzymywania ognia. Ponadto zaprojektowano elektronikę niezbędną do obsługi drzwi I zoptymalizowano zabezpieczenia drzwi, w tym barierę świetlną I pasek kontaktowy. W razie wykrycia pożaru drzwi zaczynają się zamykać po trzech sekundach z prędkością 0,5 m/s. Podczas zamykania bariery świetlne są wyłączane, a aktywowany jest pasek kontaktowy na krawędzi drzwi wrażliwej na dotyk. W razie wykrycia przeszkody drzwi ponownie otwierają się z prędkością 1,5 m/s, po czym wznawiają zamykanie po usunięciu przeszkody. Wykonano już działający prototyp nowatorskich drzwi opracowanych przez badaczy z projektu NOFIRE. Drzwi zapewniają wymaganą ognioodporność I wysoką prędkość ruchu, a jednocześnie spełniają wszystkie wymagania bezpieczeństwa. Wyniki zakończonego już projektu NOFIRE przyczynią się do zwiększenia konkurencyjności wszystkich partnerów projektu. Ponieważ obecnie nie ma na rynku żadnych drzwi ogniowych dorównujących możliwościami temu nowemu modelowi, powinna to być poważna okazja biznesowa dla wszystkich zaangażowanych stron.

Znajdź inne artykuły w tej samej dziedzinie zastosowania