European Commission logo
polski polski
CORDIS - Wyniki badań wspieranych przez UE
CORDIS

Amigo Ambient Intelligence for the networked home environment

Article Category

Article available in the following languages:

Powstawanie inteligentnych domów nie jest zbyt odległe

Urządzenia elektroniczne są coraz bardziej "usieciowione", ale czy są inteligentne? Raczej nie. Ale jeden z finansowanych przez UE projektów pracuje już nad tym, by lodówka oraz telewizor mogły porozumiewać się z naszymi telefonami komórkowymi i komputerami.

Gospodarka cyfrowa icon Gospodarka cyfrowa

Z zamierzeniem wykorzystania pełnego potencjału inteligentnego usieciowionego domu, naukowcy uczestniczący w europejskim projekcie, pod nazwą "Inteligencja otoczenia Amigo w usieciowionym środowisku domowym" (w skrócie AMIGO), zwerbowali usługi 13 partnerów, łącznie z czołowymi przedsiębiorstwami telekomunikacyjnymi, takimi jak France Telecom, Microsoft i Philips. W tym celu partnerzy musieli najpierw rozwiązać pewne kluczowe problemy, takie jak brak współdziałania między indywidualnymi urządzeniami. W projekcie AMIGO opracowano platformę, która umożliwia by indywidualne urządzenia domowe porozumiewały się między sobą oraz zapewnia sztuczną, opartą na kontekście, inteligencję w celu ich sterowania. Co ważniejsze, zasadnicze komponenty platformy i wszystkie usługi dla użytkowników dostępne są w postaci otwartego oprogramowania, które wykorzystywać może każdy użytkownik. Partnerzy projektu sądzili, że mogą zbliżyć o krok realne rozwiązanie inteligentnego domu, poprzez odejście od tworzenia monolitycznego systemu i udostępnienie oprogramowania dla wszystkich użytkowników. Istotnie ważne było również akceptowanie urządzeń przez docelowych użytkowników, toteż zespół projektowy zainwestował w opracowanie atrakcyjnych dla użytkownika usług. W rzeczywistości, jednym z głównych wyzwań było zapewnienie, by technologia nie tylko pracowała z punktu widzenia technicznego, lecz także motywowała ludzi, by ją stosować.Domy AMIGO zaadaptowane zostały do zwyczajów ich mieszkańców, automatycznie przyciemniając światło przy oglądaniu filmu w telewizji, blokując drzwi po wyjściu osoby z domu, oraz kontaktując się z krewnymi w razie choroby lub wypadku mieszkańca domu. Podczas trwania prac projektowych przygotowano dedykowane prototypy, zapewniające natychmiastowe, jasne zrozumienie korzyści z ich stosowania. Według opinii partnerów projektu, pomimo uzyskanych w projekcie AMIGO postępów technicznych, musi upłynąć trochę czasu, zanim inteligentne domy staną się powszechne. Ale marzenie o „inteligentnym domu” jest bliższe rzeczywistości niż kiedykolwiek przedtem.

Znajdź inne artykuły w tej samej dziedzinie zastosowania