European Commission logo
polski polski
CORDIS - Wyniki badań wspieranych przez UE
CORDIS

Carbon-based nanoelectromechanical devices

Article Category

Article available in the following languages:

Nanotechnologia wysuwa się na pierwszy plan w dziedzinie elektromechaniki

Miniaturowe urządzenia elektromechaniczne i ich podzespoły przekształcą sposoby projektowania obwodów i układów elektronicznych. Doprowadzi to do powstania ulepszonych czujników substancji chemicznych, urządzeń do skanowania oraz innych produktów.

Gospodarka cyfrowa icon Gospodarka cyfrowa

Technika odniesie znaczne korzyści ze znacznie mniejszych niż dotąd systemów elektromechanicznych. Systemy takie zużywają mniej energii, są bardziej czułe i mogą być stosowane w wielu dziedzinach. Ostateczna miniaturyzacja takich systemów określana jest mianem układów nanoelektromechanicznych (NEMS), obejmujących zmniejszone elektryczne i mechaniczne funkcje w nanoskali. Technika taka integruje mechaniczne elementy wykonawcze (np. pompy lub silniki) z nanoelektroniką, podobną do układów tranzystorowych. Może być ona wykorzystywana w zastosowaniach takich jak czujniki do wykrywania naprężeń, sił i wibracji na poziomie atomowym, jak również do detekcji sygnałów chemicznych. Z takiej miniaturyzacji mogą także odnieść korzyści ulepszone urządzenia do skanowania, stosowane w medycynie lub urządzeniach bezpieczeństwa. Większość urządzeń techniki NEMS oparta jest o nanorurki – niewielkie formy konstrukcyjne wykonane z cylindrycznych cząsteczek węgla. Posiadają one właściwości niezwykle użyteczne w układach elektroniki, optyki, nanotechniki i ogólnie, w nauce. Takie konstrukcje nanorurkowe, zwane także odmianami alotropowymi węgla, łączą w sobie nadzwyczajną wytrzymałość z niewielką masą, zapewniając rozszerzenie zakresu układów nanoelektromechanicznych (NEMS) dużo dalej, w porównaniu z ich obecnymi ograniczeniami. W ramach finansowanego przez UE projektu, skoncentrowano się na metodzie integracji "Urządzeń nanoelektromechanicznych na bazie węgla" z technologią silikonową, w przeznaczeniu do zastosowania w technologii informatycznej, takiej jak przełączniki i pamięć. Naukowcy rozwiązali pomyślnie modelowanie, pomiary i określenie wykonalności w zakresie wytwarzania produktów takiej nowej technologii. Te pionierskie rezultaty będą podstawą dla całej przyszłej generacji technologii miniaturowych produktów.

Znajdź inne artykuły w tej samej dziedzinie zastosowania