European Commission logo
polski polski
CORDIS - Wyniki badań wspieranych przez UE
CORDIS

Suspicious and Abnormal Behaviour Monitoring Using a Network of Cameras & Sensors for Situation Awareness Enhancement

Article Category

Article available in the following languages:

Rozwój inteligentnych systemów nadzoru wizyjnego

Dzięki połączeniu obrazu wideo dostarczanego przez kamery z danymi pochodzącymi z różnego rodzaju czujników, nowy system powinien umożliwić poprawę bezpieczeństwa ważnych obiektów. W ramach inicjatywy UE opracowano nowoczesną technologię, która pomoże w zapobieganiu aktom wandalizmu i zagrożeniom terrorystycznym, a także umożliwi ograniczenie kosztów i pomoże chronić życie ludzkie.

Gospodarka cyfrowa icon Gospodarka cyfrowa

Od czasu ataków terrorystycznych na pociąg podmiejski w 2004 r. w Madrycie oraz na londyńskie metro w 2005 r. Europa zmuszona jest pilniej strzec swojej infrastruktury. Kamery telewizji przemysłowej (CCTV) mają ograniczone zdolności wykrywania podejrzanych osób i zachowań, co rodzi konieczność stworzenia bardziej zaawansowanej technologii, która pozwoliłaby zapobiegać katastrofalnym w skutkach zdarzeniom. Finansowany ze środków UE projekt SAMURAI (Suspicious and Abnormal Behaviour Monitoring Using a Network of Cameras & Sensors for Situation Awareness Enhancement) ma na celu opracowanie inteligentniejszych i bardziej zaawansowanych systemów nadzoru, które wykrywają podejrzane zachowania w czasie rzeczywistym poprzez monitorowanie za pomocą rozległej sieci kamer. Nowa technologia oparta jest nie tylko na kamerach CCTV, ale także na różnych czujnikach, co pozwala na połączenie wielu strumieni danych i uzyskanie pełniejszego obrazu sytuacji. Obecnie stosowane systemy CCTV przetwarzają obraz wideo przy pomocy wstępnie zdefiniowanych reguł, co powoduje dużą ilość fałszywych alarmów. W ramach projektu SAMURAI utworzono system, który określa nieprawidłowe i dopuszczalne zachowania w oparciu o informacje zwrotne od operatorów systemów. Innowacyjny system nadzoru śledzi obiekty i ludzi za pomocą wielu kamer, przy wykorzystaniu rożnych widoków i poziomów oświetlenia, w oparciu o wzorce kształtów i ruchów w celu identyfikacji osób. Współpracuje z różnymi czujnikami, takimi jak mobilne rejestratory dźwięku i obrazu noszone przez członków zespołów bezpieczeństwa w celu zwiększenia skuteczności nadzoru. Technologia skupia się na obrazach w czasie rzeczywistym i dostarcza pracownikom ochrony ciągłe informacje kontekstowe. Operatorzy systemu mogą również "edukować" system poprzez wprowadzanie do niego informacji zwrotnych, aby uniknąć generowania fałszywych alarmów. Projekt SAMURAI umożliwił zwiększenie możliwości systemów telewizji przemysłowej, dzięki inteligentnym, adaptacyjnym i szybko reagującym rozwiązaniom do nadzoru. Dzięki temu Europejczycy powinni w przyszłości czuć się bezpieczniej w miejscach publicznych.

Słowa kluczowe

Nadzór wizyjny, kamery wideo, systemy zabezpieczeń, CCTV

Znajdź inne artykuły w tej samej dziedzinie zastosowania