European Commission logo
polski polski
CORDIS - Wyniki badań wspieranych przez UE
CORDIS
Zawartość zarchiwizowana w dniu 2024-05-28

Transportable Autonomous patrol for Land bOrder Surveillance

Article Category

Article available in the following languages:

Poszerzanie granic robotyki

Patrolowanie bardzo długiej linii granicznej Unii Europejskiej nie jest zadaniem łatwym, co skłoniło uczestników finansowanego ze środków UE projektu do stworzenia prototypowych pojazdów bezzałogowych, które mogłyby podjąć się tego zadania. Jest to ogromne osiągnięcie w badaniach z dziedziny robotyki.

Technologie przemysłowe icon Technologie przemysłowe

Konwencjonalne systemy ochrony granic opierają się głównie na infrastrukturze naziemnej rozmieszczonej na całej długości granicy i wspieranej przez patrole straży granicznej. Takie rozwiązanie jest jednak bardzo kosztowne. Chcąc zrewolucjonizować ochronę granic UE, uczestnicy projektu TALOS ("Transportable autonomous patrol for land border surveillance") postanowili zbudować prototypowy system monitoringu terenów granicznych oparty na pojazdach bezzałogowych. System wykrywa i śledzi ludzi próbujących nielegalnie przekroczyć granicę oraz pomaga w ich schwytaniu. W ramach tego finansowanego ze środków siódmego programu ramowego (7PR) projektu opracowano system, który potrafi dostosować się do specyfiki różnych granic UE, jest łatwy w przewożeniu oraz niedrogi. W pierwszym roku realizacji projektu zidentyfikowano wymagania systemu i określono jego ogólną architekturę. W drugim roku partnerzy prowadzili intensywne prace nad zaprojektowaniem bezzałogowych pojazdów naziemnych (UGV) oraz centrum dowodzenia jednostkami bezzałogowymi (UUCC). W roku trzecim, dokonano integracji różnych komponentów systemu w funkcjonalne jednostki UGV i UUCC. Stworzono także nowoczesny podsystem komunikacyjny. Podczas realizacji projektu rada doradcza złożona z użytkowników końcowych dostarczała informacji pochodzących od zainteresowanych stron, które będą zajmować się wdrażaniem technologii. Efektem końcowym projektu TALOS ma być zademonstrowanie działania prototypów dwóch UGC oraz centrum UUCC na drodze testów symulacyjnych. Projekt TALOS uczyni monitorowanie europejskich granic zewnętrznych łatwiejszym i tańszym. Ponadto, pomoże utorować drogę ku tworzeniu i integracji zaawansowanych rozwiązań robotycznych w innych dziedzinach przemysłu.

Znajdź inne artykuły w tej samej dziedzinie zastosowania