Skip to main content
European Commission logo print header

AIRCRAFT INTEGRATED STRUCTURAL HEALTH ASSESSMENT II

Article Category

Article available in the following languages:

Wykrywanie niebezpieczeństw, zanim się pojawią

W sektorze lotniczym ważne jest ograniczanie kosztów oraz zapewnianie większego bezpieczeństwa. Nowoczesne technologie czujników ciągłego monitorowania integralności strukturalnej umożliwiają realizowanie obu tych celów.

Technologie przemysłowe icon Technologie przemysłowe

Termin monitorowanie stanu strukturalnego (SHM) odnosi się do technologii stosowanych do ciągłej oceny integralności strukturalnej komponentów i systemów przy użyciu zintegrowanych czujników. W porównaniu do przeprowadzanych w dowolnie ustalanym czasie kontroli, to uwzględniające stan podejście do konserwacji może znacząco ograniczyć koszty i zwiększyć bezpieczeństwo. Monitorowanie stanu strukturalnego stało się ważnym obszarem badań i prac rozwojowych w sektorze lotniczym. Naukowcy biorący udział w projekcie AISHA ("Aircraft integrated structural health assessment") finansowanym w ramach szóstego programu ramowego (6PR) opracowali podstawy systemu SHM opartego na ultradźwiękowych falach Lamba. Aby przezwyciężyć trudności z interpretacją sygnału i wytrzymałymi połączeniami czujników, powołany został kolejny finansowany ze środków UE projekt o nazwie AISHA II ("Aircraft integrated structural health assessment II"). Naukowcy przedstawili nowe metody, takie jak przewodnictwo perkolacyjne, ultradźwiękowe metody synchronizacji, nieliniowe metody ultradźwiękowe, pseudouszkodzenia i spektroskopia impedancji elektrochemicznej. Współpraca partnerska z wiodącymi firmami zajmującymi się konserwacją umożliwiła wyposażenie trzech funkcjonujących samolotów pasażerskich w czujniki perkolacyjne. W czasie trwania międzynarodowych warsztatów dotyczących monitorowania stanu strukturalnego na uniwersytecie w Stanford ta udoskonalona technologia została nagrodzona jako "Najbardziej praktyczne rozwiązanie SHM w lotnictwie". Zespół projektu AISHA II z powodzeniem opracował nowe technologie SHM dla sektora lotniczego i nie tylko. Komercjalizacja tych rozwiązań będzie mieć istotny wpływ na bezpieczeństwo, koszty i konkurencyjność transportu lotniczego, a ponadto istnieje możliwość wykorzystania ich w innych obszarach. Więcej informacji można znaleźć na stronie: http://www.aisha2.eu

Znajdź inne artykuły w tej samej dziedzinie zastosowania