Skip to main content
European Commission logo print header

Biotechnology Approaches in AgroBioInstitute at the Service of Crop Breeding

Article Category

Article available in the following languages:

Rozwijanie biotechnologii roślin w Bułgarii

Na podstawie wniosków płynących z niezależnych obserwacji, opracowano specjalny plan działania, którego celem jest rozbudowa zdolności badawczych Bułgarii w dziedzinie biotechnologii roślin.

Zmiana klimatu i środowisko icon Zmiana klimatu i środowisko

AgroBioInsitute (ABI), który stanowi część Bułgarskiej Akademii Nauk Rolniczych ('Agricultural Academy of Bulgaria'), poprzez biotechnologię wnosi istotny wkład w gospodarkę rolną tego kraju. Jednak zawsze istnieje możliwość dokonania ulepszeń. UE sfinansowała badanie prowadzone przez ABI, na temat badań naukowych, szkoleń oraz możliwości współpracy tej instytucji. Zwołano trzech ekspertów w dziedzinie bioróżnorodności roślin, roślin nieożywionych oraz genetyki molekularnej roślin. Doskonała współpraca z zespołem ABI pomogła zakończyć projekt sukcesem. Po przeprowadzeniu analizy mocnych stron, słabych stron, szans oraz zagrożeń ABI ('strengths, weaknesses, opportunities and threats' - SWOT) wydano szereg zaleceń. Sugerowane działania powinny przynieść natychmiastowe wyniki i ułatwić udział ABI w międzynarodowych programach badawczych, takich jak 7PR. Oczekuje się, że udział taki stworzy nowe możliwości w zakresie rozwoju kariery. O wynikach analizy SWOT poinformowano nie tylko naukowców z ABI, ale także rolników, dziennikarzy oraz inne osoby, poprzez szereg różnych wydarzeń i mediów, włączając dwujęzyczną stronę internetową (www.platbioserv.com).

Znajdź inne artykuły w tej samej dziedzinie zastosowania