Skip to main content
European Commission logo print header

Development and laboratory testing of improved action and Matrix hydro turbines designed by advanced analysis and optimization tools

Article Category

Article available in the following languages:

Naukowcy z UE pracują nad tanimi turbinami wodnymi

Europejscy naukowcy pracują nad metodami konstrukcji tanich turbin wodnych, o mocy do 5 megawatów, znacznie bardziej wydajnych od obecnie stosowanych modeli.

Technologie przemysłowe icon Technologie przemysłowe

Moce wyjściowe i koszty, wykonywanych w dostosowaniu do potrzeb aplikacji, niewielkich turbin wodnych mogą być poprawione o około 3-5% dzięki zastosowaniu metod optymalizacji numerycznej, opracowywanych obecnie w wyniku prac naukowców finansowanych przez UE. Po uzyskaniu pozytywnej odpowiedzi co do potrzeb takich opracowań od niewielkich przedsiębiorstw energetyki wodnej, zespół naukowców dokonał doboru różnych metod parametryzacji dla każdego typu turbiny, kierując się zarówno elastycznością konstrukcji, jak też tanią wykonalnością optymalizacji. Zespół realizujący prace w ramach projektu Hydraction, wybrał następnie narzędzia do symulacji przepływów, co wiązało się z zaadaptowaniem i przystosowaniem modelu hydrodynamiki „gładkich” cząstek Lagrange'a. Po trzecie, zespół zaadoptował hierarchiczne, rozłożone i wspomagane przez meta-modele algorytmy, by przyśpieszyć optymalizację konstrukcji turbiny. Po zanotowaniu, iż wstępna praca była zadowalająca, zespół kontynuował konstrukcję i adaptację trzech urządzeń do wykonania prototypowych modeli turbin, a dokładniej akcyjnych turbin typu Peltona i Turgo, jak również reakcyjnej turbiny typu Matrix. Naukowcy uważają, że w okresie 30 lat większość niewielkich turbin akcyjnych, zainstalowanych w Europie, odniesie korzyści z uzyskanych rezultatów projektu, co poprawi konkurencyjność przedsiębiorstw europejskich, a także ogólnie biorąc, Unii Europejskiej.

Znajdź inne artykuły w tej samej dziedzinie zastosowania