Skip to main content

Strategic Pan-European Ballistics Intelligence Platform for Combating Organised Crime and Terrorism

Article Category

Article available in the folowing languages:

Monitorowanie broni na terenie Europy

Wspólna i bezpieczna platforma internetowa wspomagająca siły policyjne w monitorowaniu broni użytej w celach przestępczych i terrorystycznych może zwiększyć poziom bezpieczeństwa na terenie Europy.

Gospodarka cyfrowa

Przedstawiciele prawa mogą odnieść istotne korzyści w związku z działaniem zaawansowanego technologicznie systemu, w którym udostępniane są informacje dotyczące używania broni oraz kojarzone są ze sobą najważniejsze dane z całej UE. Prace w ramach finansowanego przez UE projektu Odyssey ("Strategic pan-European ballistics intelligence platform for combating organised crime and terrorism") pomogły w stworzeniu takiej platformy. Pozyskując dane z różnych źródeł, a następnie konsolidując ważne informacje w jednym z głównych serwerów danych, zespół projektu badał, w jaki sposób można wymieniać informacje dotyczące przestępstw z użyciem broni palnej. Opracowano europejskie standardy gromadzenia danych balistycznych, ich przechowywania i udostępniania z wykorzystaniem zaawansowanych technologicznie metod pozyskiwania danych oraz filtrowania informacji dotyczących przestępstw z użyciem broni na terenie UE. Taki system mógłby sygnalizować podejrzane sytuacje, wzmocnić współpracę między władzami oraz zwiększyć bezpieczeństwo. Zespół projektu odbył spotkania z użytkownikami, badaczami i programistami w celu omówienia swoich badań i opracowania platformy wywiadowczej. Dogłębne badania nad przechowywaniem zintegrowanych danych, zapytaniami oraz komponentami systemu umożliwiającymi pozyskiwanie danych, doprowadziły zespół do opracowania skutecznego modelu oraz wdrożenia funkcji zabezpieczających, takich jak uwierzytelnianie i sprawdzanie upoważnień użytkownika. Na końcowym etapie projektu zespół opracował zaawansowany prototyp, będący bezpieczną platformą technologii informacyjno-komunikacyjnych (TIK), która ma na celu udostępnianie informacji na temat poważnych przestępstw i ataków terrorystycznych z użyciem broni palnej. Opracowano także strategie wykorzystania wyników projektu oraz zarządzania własnością intelektualną, jaką jest ten nowy, potężny system. Po pomyślnym przetestowaniu systemu w placówkach policyjnych możliwe będzie stworzenie narzędzi oraz technologii do walki z przestępczością i terroryzmem na zupełnie nowy poziomie.

Znajdź inne artykuły w tej samej dziedzinie zastosowania