Skip to main content

Seamless Communication for Crisis Management

Article Category

Article available in the folowing languages:

Niezawodna komunikacja w sytuacjach kryzysowych

Niezawodność komunikacji ma ogromne znaczenie dla działań służb ratowniczych w sytuacjach kryzysowych. Nowy system wzorcowy powinien zapewnić ratownikom jednolitą, bezpieczną i niezawodną komunikację, gdy dojdzie do katastrofy.

Technologie przemysłowe

Europejskie wymagania względem infrastruktur bezpiecznej komunikacji obejmują między innymi niezawodność, zwiększone możliwości łączności, obsługę transmisji w wielu formatach i zaawansowane funkcje wyszukiwania. W tym kontekście finansowany ze środków UE projekt "Seamless communication for crisis management" (SECRICOM) opracował konkurencyjne rozwiązanie, które umożliwi służbom ratowniczym bezpieczną komunikację i współdziałanie. Wykorzystując współpracę 13 partnerów z ośmiu państw członkowskich, stworzono system zabezpieczający transmisję danych i usług na całej trasie, również przy transmisji w infrastrukturach heterogenicznych. W systemie SECRICOM zintegrowano też funkcje wykrywania i przywracania sprawności w czasie rzeczywistym, które chronią przed ingerencją, awariami i niepowodzeniami komunikacji, oraz innowacyjną usługę głosową typu push-to-talk. Dodatkowo uczestnicy projektu SECRICOM nakreślili i przeanalizowali wymagania systemowe dotyczące odpornego na błędy centrum bezpiecznej komunikacji oraz zasady komunikacji czujników agentów z centrum monitorowania i kontroli. Zdefiniowano też architekturę sprzętową bezpiecznego modułu dokowania i wykonano prototyp demonstrujący bezpieczną komunikację z wykorzystaniem protokołu IPv6. Partnerzy projektu zajęli się następnie metodami chronienia systemu przed lukami w zabezpieczeniach i wrogimi atakami, opracowując też prototyp infrastruktury bezpiecznych agentów dla potrzeb zarządzania kryzysowego. Rozwiązanie SECRICOM sprawdzono podczas czterech szeroko zakrojonych demonstracji praktycznych, uzyskując doskonałe wyniki i opinie. Testy przeprowadzono z udziałem specjalistów w dziedzinie technologii informatycznych i komunikacyjnych, funkcjonariuszy operacyjnych i kierowników technicznych z policji, straży pożarnej i pogotowia ratunkowego, a dodatkowo również personelu z innych instytucji rządowych, w tym obrony cywilnej, wojska i wywiadu. Użytkownicy zgodnie stwierdzili, że rozwiązanie zwiększa efektywność operacji wymagających współdziałania wielu służb, a szczególnie cenna jest możliwość bieżącego dodawania użytkowników do grup komunikacji i uzyskania natychmiastowego dostępu do bieżących informacji w każdej chwili i z dowolnego miejsca. System pozwolił nie tylko zoptymalizować współpracę między służbami, ale również przesunąć komunikację z poziomu strategicznego na znacznie niższe poziomy taktyczne. Wyniki projektu SECRICOM pokazały, że technologia nie stanowi bariery dla prowadzenia operacji angażujących wiele służb z różnych krajów, otwierając drogę do przyszłego łączenia heterogenicznych systemów w miarę wprowadzania coraz to nowych uczestników i partnerów w toku postępującej prywatyzacji. Praktyczne wdrożenie wzorcowej platformy SECRICOM może wymagać długofalowych zmian strategii i polityk na przestrzeni kilku lat, jak również dodatkowego finansowania. Realizacja wdrożenia niewątpliwie pozwoliłaby jednak zmodernizować europejskie służby ratownicze. Przełożyłoby się to na znacznie skuteczniejszą komunikację między służbami w sytuacjach kryzysowych, od klęsk żywiołowych po zamachy terrorystyczne.

Słowa kluczowe

Komunikacja, służby ratownicze, zarządzanie kryzysowe

Znajdź inne artykuły w tej samej dziedzinie zastosowania