Skip to main content
European Commission logo print header

Development of a flexible and energy-efficient pressurised microwave heating process to produce 3D-shaped renewable bio-polymer foams for a novel generation of transportation packaging

Article Category

Article available in the following languages:

Biodegradowalne i nadające się do kompostowania opakowania piankowe z materiałów odnawialnych

Materiały opakowaniowe są ważnym elementem łańcucha dostaw, gdyż chronią komponenty i produkty przed uszkodzeniem. Dzięki badaniom finansowanym przez UE część tych materiałów ochronnych jest teraz w pełni biodegradowalna i nadaje się do kompostowania zgodnie z międzynarodową normą EN13432.

Technologie przemysłowe icon Technologie przemysłowe

Ze względu na powszechne stosowanie syntetycznych materiałów opakowaniowych uważane są one za poważny problem dla środowiska naturalnego. W ramach finansowanego ze środków UE projektu REBIOFOAM opracowano zrównoważoną technologię wytwarzania biodegradowalnych opakowań z materiałów odnawialnych (skrobi i wody). Zużycie energii udało się zminimalizować dzięki zastosowaniu wydajnego ogrzewania mikrofalowego do indukowania rozprężania i spieniania skrobiowego biopolimeru poprzez odparowywanie wody w samym polimerze. Rozprężanie zachodzi w formie, w której biopolimer uzyskuje pożądany kształt trójwymiarowy. Dzięki zaangażowaniu całego łańcucha dostaw, badaczom udało się przygotować dwa produkty demonstracyjne: uszczelkę drzwiczek do pralki oraz element narożny do opakowań. W obu przypadkach uzyskano pożądaną gęstość oraz dobre właściwości fizyczne i mechaniczne w porównaniu z referencyjnym styropianem. Zbudowano w pełni zautomatyzowaną półprzemysłową linię pilotażową, umożliwiającą wytwarzanie spienionych próbek o gęstości 40-45 kg/m3. Materiały REBIOFOAM mogą być wykorzystywane jako ochronne materiały opakowaniowe, a ich wprowadzenie na rynek powinno przynieść znaczne korzyści środowiskowe i ekonomiczne związane ze zmniejszonym zużyciem energii. Z kolei ich pełna biodegradowalność i możliwość kompostowania, a także właściwości mechaniczne, będą stanowić istotną wartość dodaną dla docelowych zastosowań.

Znajdź inne artykuły w tej samej dziedzinie zastosowania