European Commission logo
polski polski
CORDIS - Wyniki badań wspieranych przez UE
CORDIS

Global Value Chains as an Emerging Challenge for National and European RTD Policies

Article Category

Article available in the following languages:

Lepsze zasady na rzecz skuteczniejszych łańcuchów wartości

Przedsiębiorstwa i branże mogą poprawić jakość badań i produktów oraz zwiększyć konkurencyjność, ucząc się, jak zintegrować procesy globalnego łańcucha wartości z obowiązującymi zasadami.

Technologie przemysłowe icon Technologie przemysłowe

Łańcuchy wartości w przemyśle dostarczają niezliczone produkty, od stadium projektowania i marketingu po produkcję i dystrybucję. Mimo to wciąż należy pracować nad jakością podejmowanych decyzji, co zapewni najlepsze wyniki w kontekście poniesionych inwestycji w skali krajowej lub regionalnej. W tym celu wdrożono finansowany przez UE projekt Gloval ("Global value chains as an emerging challenge for national and European RTD policies"), którego celem była poprawa globalnych łańcuchów wartości (GVC) poprzez analizę dobrych praktyk i studiów przypadków oraz stworzenie narzędzi dla menedżerów, które pozwoliłyby im podejmować lepsze decyzje inwestycyjne. W ramach prac projektowych odkryto konflikt dotyczący zasad badań, technologii i rozwoju (RTD) w GVC. Zespół projektowy przeprowadził warsztaty i dyskusje z twórcami zasad RTD z całej Europy, co umożliwiło weryfikację odkryć i wyjście naprzeciw oczekiwaniom zainteresowanych stron w ramach zróżnicowanych działań. W ramach projektu Gloval skoncentrowano się na wielu różnych przypadkach GVC w małych i średnich przedsiębiorstwach (MŚP) i stworzono raport przedstawiający sprzeczności pomiędzy zasadami a rzeczywistością biznesową. Następnie stworzono podstawy dla opracowania wytycznych związanych z innowacyjnością w celu poprawienia praktyk GVC oraz narzędzia umożliwiające tworzenie skuteczniejszych zasad w odniesieniu do GVC. Po zakończeniu testowania nowo opracowanych narzędzi w rzeczywistych warunkach można je będzie szczegółowo dopracowywać, co zapewni Unii europejskiej nowatorskie sposoby tworzenia zasad RTD opartych na skuteczniejszych procesach GVC.

Znajdź inne artykuły w tej samej dziedzinie zastosowania