Skip to main content

Finance, Innovation and Growth: Changing Patterns and Policy Implications

Article Category

Article available in the folowing languages:

Europa potrzebuje gospodarki napędzanej przez innowację

Czy rynkom finansowym uda się wspomóc długoterminowy wzrost, aby wydobyć Europę z trybu kryzysowego? Grupa wybitnych ekonomistów i ekspertów w dziedzinie innowacji z siedmiu czołowych instytucji i uczelni europejskich zajęła się badaniem zależności między sektorem finansowym a faktyczną gospodarką.

Technologie przemysłowe

Działając w ramach finansowanego ze środków UE projektu FINNOV ("Finance, innovation and growth: Changing patterns and policy implications"), członkowie konsorcjum stwierdzili, że długoterminowy sukces gospodarczy jest uzależniony od zdolności Europy do generowania nowej wiedzy i wynalazków. Nowe osiągnięcia muszą następnie znajdować przełożenie na kryteria ekonomiczne i wzrost. Obecnie wygląda to jednak inaczej. Wnioski projektu FINNOV, które zaprezentowano podczas konferencji końcowej zorganizowanej z Izbie Gmin brytyjskiego parlamentu, sugerują, że istniejący system finansowy nie tylko nie wspiera innowacji, ale wręcz za nią karze. Zgodnie z przyjętym do 2020 r. celem UE, jakim jest stworzenie gospodarki opartej na wiedzy i napędzanej przez innowację, projekt FINNOV przedstawił rekomendacje programowe, dzięki którym inwestycje publiczne przynosiłyby budżetowi państwa wymierne korzyści, a nie tylko zadłużenie. Projekt FINNOV znacznie poszerzył wiedzę decydentów politycznych na temat zależności między rynkami finansowymi a wzrostem napędzanym przez innowację oraz wpływu uzyskanego wzrostu na dystrybucję czynników ryzyka i korzyści w społeczeństwie. Prace projektu, które cieszyły się ogromnym zainteresowaniem mediów w całej Europie, pomogą decydentom w wypracowaniu zrównoważonego i sprawiedliwego modelu wzrostu ekonomicznego, który docelowo pomoże Europie wyjść z kryzysu. Uczestnicy projektu FINNOV są przekonani, że nadszedł czas na nową erę reform, która stworzy nowe możliwości rozwoju gospodarczego i społecznego.

Znajdź inne artykuły w tej samej dziedzinie zastosowania