Skip to main content

Ultrafast All-Optical Magnetization Reversal for Magnetic Recording and Laser-Controlled Spintronics

Article Category

Article available in the folowing languages:

Z prędkością (laserowego) światła

Pola magnetyczne są zwykle stosowane do manipulowania magnetycznymi nośnikami danych, czego najlepszym przykładem jest twardy dysk komputera. Naukowcy opracowali technologię ultraszybkiej kontroli laserowej, która stanowi obietnicę zrewolucjonizowania prędkości przetwarzania informacji.

Gospodarka cyfrowa

Prędkość nośników magnetycznych, takich jak twarde dyski czy magnetorezystancyjna nieulotna pamięć RAM (MRAM), to ważny czynnik napędzający rozwój technologii. Choć nazywane są nośnikami danych lub pamięciami, ich funkcjonalność ma swoje początki w udostępnianiu danych i wyszukiwaniu dla przetwarzania. W oparciu o dzisiejszą technologię odwrócenia magnesowania, prędkość tych urządzeń spintronicznych sięga granic. Kontrolowanie magnesowania światłem jest obiecującą metodą, biorąc pod uwagę bardzo szybkie impulsy ultraszybkich laserów, teraz osiągających zakres teraherców (THz) (trylionów cykli na sekundę). Jednak zanim uda się osiągnąć prawdziwą optomagnetyczną rewolucję w dziedzinie magnetycznego zapisu i przetwarzania informacji, należy rozwiązać wiele problemów. W związku z tym naukowcy zainicjowali finansowany przez UE projekt Ultramagnetron ("Ultrafast all-optical magnetization reversal for magnetic recording and laser-controlled spintronics"). Początkowo naukowcy szukali sposobu na zgłębienie podstawowej wiedzy na temat indukowanego odwrócenia magnesowania w nanomagnesach mniejszych niż 300 nanometrów (nm). Wykorzystując tę wiedzę, opracowali sposoby na kontrolowanie tak ultraszybkiego (poniżej 100 pikosekund (ps)) odwrócenia przy zastosowaniu rozdzielczości przestrzennej lub lokalizacji w skali nano, lepszej niż 300 nm. Następnie skupili się na poprawie prędkości odwrócenia magnesowania do wartości poniżej 1 ps przy użyciu ultraszybkiego sterowania laserem femtosekundowym. Zespół Ultramagnetron dokonał znaczących postępów w dziedzinie opto-nanomagnetyzmu. Naukowcy odkryli nowe mechanizmy do odwrócenia magnesowania na skalę nieprzekraczającą 100 ps w strukturach rozmiaru poniżej 200 nm. W szczególności konsorcjum opracowało nowe metody kontrolowania nanomagnetyzmu na skalę ps, które wcześniej nie były nawet przewidywane. Partnerzy z branży przemysłowej oceniają przyszłość technologii optomagnetycznej na swoich liniach produkcyjnych. Możliwe, że dzięki rezultatom projektu Ultramagnetron już niedługo dostępne staną się ultraszybkie urządzenia do przechowywania i przetwarzania danych.

Znajdź inne artykuły w tej samej dziedzinie zastosowania

Postępy naukowe
Gospodarka cyfrowa

29 Sierpnia 2019