Skip to main content

Surface functionalisation of cellulose matrices using cellulose embedded nano-particles

Article Category

Article available in the folowing languages:

Zaawansowane technologie wykorzystujące ściany komórkowe roślin

Finansowani przez UE badacze łączą dwa ważne obszary badań, aby opracować nowatorskie materiały wielofunkcyjne.

Technologie przemysłowe

UE dokłada starań, aby przejść do zrównoważonej gospodarki opartej na surowcach odnawialnych. Nanotechnologia wykorzystuje jednocześnie wyjątkowe właściwości materiałów w skali atomów i cząsteczek, aby umożliwić tworzenie wielofunkcyjnych systemów i urządzeń. Europejscy badacze łączą zasoby odnawialne z nanotechnologią w ramach finansowanego przez UE projektu Surfuncell ("Surface functionalisation of cellulose matrices using cellulose embedded nanoparticles"). Celuloza to polisacharyd, cukier o długim łańcuchu, który stanowi główny składnik ścian komórkowych roślin. Badacze tworzą nowe materiały kompozytowe (składające się z więcej niż jednego materiału) z nanowarstw polisacharydu zawierających nanocząsteczki. Nowa klasa wysokiej wartości biomateriałów z dostosowanymi funkcjami zostanie wykorzystana w technologiach separacji chemicznej, urządzeniach medycznych, czujnikach i systemach elektronicznych. Projekt Surfuncell koncentruje się na modyfikacji powierzchni materiałów na bazie celulozy z użyciem pochodnych polisacharydów i nanocząsteczek. W ramach projektu wykorzystującego odnawialne zasoby stosuje się modyfikacje powierzchni zamiast tradycyjnego użycia nanocząsteczek jako wypełniaczy w macierzy włókien. Badacze tworzą urządzenia demonstracyjne dla pulpy i papieru, przędzy celulozowej, błon celulozowych i membran filtracyjnych. Stworzono liczne nanocząsteczki i pochodne celulozy, które stanowią źródło nowych materiałów i które są produkowane w ramach procesu pilotażowego. Wśród nich można wyróżnić włókna przeciwbakteryjne wykorzystywane w tekstyliach oraz membranach oddzielających, które charakteryzują się mniejszą skłonnością do zatykania się. Kolejna faza projektu skoncentruje się na produkcji przez pilotażową fabrykę folii celofanowej z lepszymi właściwościami barierowymi oraz papierowych powierzchni z ochroną przed promieniowaniem ultrafioletowym. W ramach projektu Surfuncell łączy się nanotechnologię oraz użycie zasobów odnawialnych w celu opracowywania w zrównoważony sposób nowatorskich produktów wielofunkcyjnych.

Znajdź inne artykuły w tej samej dziedzinie zastosowania