Skip to main content

Valorizing Andean microbial diversity through sustainable intensification of potato-based farming systems

Article Category

Article available in the folowing languages:

Mikroorganizmy na rzecz lepszych ziemniaków

Jeden z unijnych projektów badawczych zajął się mikroorganizmami naturalnych gleb z górskich regionów Andów dla zwiększenia produktywności upraw ziemniaków społeczności wiejskich w Andach.

Zmiana klimatu i środowisko

W zdrowej glebie znajduje się zróżnicowany ekosystem mikrobiologiczny. Jeśli ten mikrokosmos jest zrównoważony ekologicznie, działanie mikroorganizmów wpływa na ograniczenie występowania chorób, zapewnienie związków odżywczych i na ogólną ekologiczność upraw. W ramach finansowanego przez UE projektu VALORAM (Valorizing Andean microbial diversity through sustainable intensification of potato-based farming systems) stworzono program badawczy, który ma na celu wykorzystanie pożytków płynących z mikroorganizmów glebowych na rzecz plantatorów ziemniaków w Andach. Uprawa ziemniaka jest bardzo ważnym źródłem utrzymania drobnych rolników w rejonach górskich środkowej części Andów. Ogólnym celem badaczy projektu VALORAM było opracowanie zrównoważonego i bardziej wydajnego systemu uprawy ziemniaka na potrzeby rolników w obszarach wiejskich górskich regionów Andów. Aby zidentyfikować nowe cechy mikroorganizmów oraz scharakteryzować korzystne zestawienia mikrobiotyczne mogące wpłynąć na ograniczenie występowania chorób oraz na zwiększenie plonów, zespół posłużył się narzędziami molekularnymi. Wybrano w tym celu trzy regiony badawcze w Boliwii, Ekwadorze i Peru. Wyizolowano bakterie i grzyby, które zostały następnie poddane analizie pod kątem właściwości zapewniających korzystny wpływ na uprawy ziemniaka. Przy użyciu uzyskanych danych stworzono hodowle macierzyste optymalnych mikroorganizmów, które następnie masowo rozpowszechniono i uwolniono do gleby. W projekcie VALORAM stworzono bibliotekę genomową oraz bazę danych do przechowywania danych środowiskowych z powierzchni testowych. W ramach projektu zdefiniowano również szereg metod gromadzenia, przechowywania i izolowania gatunków bakterii i grzybów. Projekt VALORAM zaowocował jak dotąd przyrostem wiedzy na temat flory mikrobiologicznej gleby związanej z uprawą ziemniaków w Andach. Docelowo inicjatywa powinna podnieść produktywność andyjskich rolników, a co za tym idzie standard życia osób zamieszkujących marginalne obszary rolnicze w tych górskich regionach.

Słowa kluczowe

Mikroorganizmy, ziemniaki, różnorodność mikrobiologiczna, rolnictwo, plantatorzy ziemniaków, Andy

Znajdź inne artykuły w tej samej dziedzinie zastosowania