European Commission logo
polski polski
CORDIS - Wyniki badań wspieranych przez UE
CORDIS

EcoDesign Interactive Systems (ECODIS)

Article Category

Article available in the following languages:

Pomóc małym firmom w ekologicznej działalności

Ze względu na swoje ograniczone zasoby, małe i średnie przedsiębiorstwa (MŚP) mają często trudności ze spełnieniem wymogów prawodawstwa i międzynarodowych norm. W tym kontekście utworzono projekt "Interaktywne systemy ekoprojektu" (Ecodis), aby pomóc MŚP w rozwijaniu praktyk zarządzania środowiskowego i spełnieniu wymagań międzynarodowych norm, takich jak ISO 14001.

Zmiana klimatu i środowisko icon Zmiana klimatu i środowisko

W finansowanej ze środków UE inicjatywie wzięły udział stowarzyszenia i grupy przemysłowe (IAG) z całej Europy, pomagające MŚP uczynić stosowane przez nich procesy produkcyjne bardziej przyjaznymi dla środowiska. Przedsiębiorstwa te zajmowały się obróbką tworzyw sztucznych, obróbką mechaniczną, produkcją sprzętu elektrycznego i elektronicznego oraz produkcją części samochodowych. Partnerzy projektu stworzyli innowacyjną platformę w zakresie ekoprojektu, która pozwoliła firmom spełnić wymagania klientów i prawodawców. Stworzono zestaw narzędzi dla zespołów projektowych, działający w oparciu o zainstalowane lokalnie oprogramowanie lub o aplikację internetową. Opracowano także interaktywny system X-Mat, który umożliwia firmom monitorowanie i zarządzanie procesami produkcyjnymi i materiałami. Moduł X-Pro, z kolei, służy do przeprowadzania analiz cyklu życia, a X-Rec do oceny różnych scenariuszy poeksploatacyjnych. Systemy te pomogły producentom w projektowaniu urządzeń nadających się do ponownego wykorzystania i recyklingu. Projekt Ecodis pomógł także poprawić ekologiczność łańcucha dostaw dzięki umożliwieniu przenoszenia danych i śledzenia informacji w obrębie łańcucha. Moduł X-Change dał MŚP możliwość monitorowania stanu środowiskowego dostawców, a tym samym potwierdzenia przed klientami przestrzegania zasad ekoprojektu. Ponadto stworzono plan działań dotyczący wdrażania ekoprojektu w firmie, który pozwolił opracować ukierunkowany na produkt system zarządzania środowiskowego (POEMS). Projekt pomaga europejskim MŚP spełnić wymogi środowiskowe i wykazać zgodność z międzynarodowymi normami. Dzięki temu mogą być bardziej przyjazne dla środowiska i udoskonalić swoje procesy produkcyjne, a tym samym zwiększyć konkurencyjność na globalnym rynku.

Znajdź inne artykuły w tej samej dziedzinie zastosowania