European Commission logo
polski polski
CORDIS - Wyniki badań wspieranych przez UE
CORDIS
Zawartość zarchiwizowana w dniu 2024-05-29

Nanocomposites with High Colouration Efficiency for Electrochromic Smart Plastic Devices

Article Category

Article available in the following languages:

Inteligentne okulary słoneczne dla większego bezpieczeństwa i komfortu

Nowe powłoki nanokompozytowe stworzone przez finansowany ze środków UE zespół badawczy, kontrolują transmisję światła przez tworzywo sztuczne i mają szansę zrewolucjonizować sposób produkowania okularów słonecznych. Osiągnięcie to powinno przynieść korzyści gospodarce UE, jak również zdrowiu i bezpieczeństwu jej obywateli.

Technologie przemysłowe icon Technologie przemysłowe

Urządzenia inteligentne to takie urządzenia, które zmieniają swoje właściwości w odpowiedzi na bodźce zewnętrzne. Na przykład, inteligentne urządzenia elektrochromowe zmieniają kolor w reakcji na prąd lub napięcie. Szkło elektrochromowe kontroluje ilość światła i ciepła przechodzącego przez materiał i znajduje szerokie zastosowanie między innymi w oknach, świetlikach, samochodach czy gablotach muzealnych. Najnowsze organiczno-nieorganiczne (hybrydowe) nanokompozyty stosowane obecnie w urządzeniach elektrochromowych są wciąż zbyt drogie, mają niewystarczające parametry barwienia i są mało kompatybilne z plastikowymi substratami. Europejscy naukowcy postanowili stworzyć nowe efektywne kosztowo hybrydowe powłoki elektrochromowe o ulepszonych właściwościach elektro-optycznych i trwałości, do zastosowania w wykonanych w całości z tworzyw sztucznych urządzeniach elektrochromowych. Projekt "Nanokompozyty o wysokiej wydajności koloryzacyjnej do elektrochromowych inteligentnych urządzeń z tworzyw sztucznych" (Nanoeffects) koncentrował się na elektrochromowych foliach do inteligentnych okularów przeciwsłonecznych. Udało się stworzyć nowe przewodzące powłoki nanokompozytowe, które zmieniają właściwości optyczne w ciągu kilku sekund od odebrania bodźca. W stanie wybielonym substancja jest praktycznie bezbarwna i przejrzysta (co ma kluczowe znaczenie w przemyśle szkieł optycznych) i jest kompatybilna z lekkimi i odpornymi na uderzenia substratami plastikowymi. Jest to przełomowe osiągnięcie w technologii inteligentnych szkieł przyciemnianych. Ponadto produkcja folii jest tania i energooszczędna. Komercjalizacja wyników projektu Nanoeffects, nie tylko w odniesieniu do okularów przeciwsłonecznych, ale i w wielu innych zastosowaniach wymagających kontrolowania ilości przepuszczanego światła widzialnego lub podczerwonego, może przynieść ważne korzyści gospodarce europejskiej oraz podnieść bezpieczeństwo i wygodę obywateli UE.

Znajdź inne artykuły w tej samej dziedzinie zastosowania