European Commission logo
polski polski
CORDIS - Wyniki badań wspieranych przez UE
CORDIS
Zawartość zarchiwizowana w dniu 2024-05-29

Virtual Research Lab for a Knowledge Community in Production

Article Category

Article available in the following languages:

Wsparcie dla innowacyjnego projektowania produktów

Europa zmaga się ze stałą presją wynikającą z globalizacji systemów produkcji. Aby rozwijać know-how i wykorzystywać nowe technologie innowacyjnego projektowania produktów, naukowcy z regionu założyli sieć doskonałości.

Gospodarka cyfrowa icon Gospodarka cyfrowa

Celem finansowanego ze środków UE projektu "Wirtualne laboratorium badawcze na rzecz społeczności wiedzy z zakresu produkcji" (VRL KCIP) była konsolidacja doświadczeń i wiedzy europejskich naukowców z dziedziny projektowania, produkcji i innowacji. Inicjatywa pozwoli wypracować wspólne procesy produkcji, a jednocześnie uruchomi system współpracy w zakresie projektowania, obejmujący produkcję wirtualną. Uczestnicy VRL KCIP początkowo pracowali nad stworzeniem różnych narzędzi do wewnętrznej komunikacji między członkami sieci. Narzędziami tymi są np. strona internetowa i sieć intranet, system zarządzania wiedzą Smarteam (KMS) do przechowywania dokumentów i informacji pochodzących od członków sieci oraz kompleksowy system konferencji wideo służący do współdzielenia aplikacji i strumieniowego przesyłania plików. Założeniem twórców projektu było zaangażowanie członków sieci w ramach trwałej europejskiej struktury w celu zwiększenia wydajności branży, zaspokojenia potrzeb społecznych oraz zwiększenia potencjału ekologicznego. Prowadzone przez cztery lata prace zaowocowały powstaniem mapy wiedzy oraz profilu kompetencji każdego z członków sieci. W oparciu o tę mapę opracowano strukturę kompetencji, przedstawiającą potencjał intelektualny sieci i dostarczającą danych do definiowania strategii badawczych. Naukowcy użyli "drzewa wiedzy", a także innych aplikacji, do stworzenia map wiedzy członków sieci, sklasyfikowania wszystkich obiektów wiedzy oraz opracowania platformy umożliwiającej obsługę funkcji książki telefonicznej w systemie KMS oraz pozycjonującej stronę internetową VRL KCIP. Oprócz map wiedzy opracowano też funkcję mapowania współpracy, która pozwoliła uzyskać nowe informacje na temat kompetencji poszczególnych członków i laboratoriów i ułatwiła współpracę między różnymi laboratoriami. Mapy współpracy nie tylko wskazują na bieżące ważne zagadnienia i najnowsze badania, ale także promują osiągnięcia projektu.

Znajdź inne artykuły w tej samej dziedzinie zastosowania