Skip to main content
European Commission logo print header

Application of nanotechnologies for separation and recovery of volatile organic compounds from waste air streams

Article Category

Article available in the following languages:

Usuwanie niebezpiecznych substancji z powietrza

Lotne związki organiczne (VOC) to zawierające węgiel substancje, które są często groźne dla zdrowia ludzkiego. Finansowany ze środków UE zespół naukowców ułatwił koordynację działań badawczych mających na celu zastosowanie nanotechnologii do przechwytywania i sekwestracji tych związków.

Zmiana klimatu i środowisko icon Zmiana klimatu i środowisko

VOC przedostają się do powietrza w temperaturze pokojowej i normalnym ciśnieniu. W procesie parowania powstają drobne lotne cząsteczki zagrażające zdrowiu osób, do których organizmu przedostają się drogą oddechową, poprzez skórę lub poprzez spożywanie zanieczyszczonej wody. Mimo że w ostatnich latach stosowanie VOC zostało zakazane, na rynku wciąż można znaleźć tysiące zawierających je produktów. Metodą często wykorzystywaną do usuwania VOC ze spalin i ścieków, na przykład w fabrykach lub oczyszczalniach, są membrany oddzielające. Wykorzystanie nanotechnologii w membranach filtrujących VOC z powietrza ma olbrzymi potencjał, jeśli chodzi o możliwości zwiększenia ich wydajności. Nanocząsteczki mają wyjątkowe właściwości polegające na ich bardzo dużej powierzchni w porównaniu z objętością. Powierzchnia ta doskonale nadaje się jako miejsce reakcji chemicznych i adsorpcji innych cząsteczek. Połączenie nanotechnologii z technologią membran oddzielających dla bardziej wydajnego i ekologicznego usuwania VOC ze spalin jest nową dziedziną, wymagającą dopracowania. Aby skoordynować prace badawcze z działaniami prowadzonymi przez przemysł i polityków, europejscy naukowcy zainicjowali projekt ANVOC. Głównym celem projektu było zorganizowanie sympozjum dla zainteresowanych stron różnych specjalności w celu podzielenia się wiedzą z użytkownikami końcowymi oraz pobudzenia współpracy między organami badawczo-rozwojowymi. Udało się zrealizować wszystkie założenia projektu, angażując międzynarodowych specjalistów w dziedzinie nanotechnologii, technologii membran oraz usuwania zanieczyszczeń powietrza. Na sympozjum przedstawiono wyniki prac badawczo-rozwojowych, określono rodzaje membran stosowanych do usuwania VOC oraz zademonstrowano używanie membran do separacji gazów. Ponadto, określono cenne możliwości przyszłej współpracy. Wyniki projektu ANVOC powinny mieć duże znaczenie w kontekście przyszłych działań badawczo-rozwojowych dotyczących integracji nanotechnologii z technologią membran filtracyjnych do usuwania VOC ze spalin. Komercjalizacja tych innowacyjnych rozwiązań przyczyni się do poprawy stanu zdrowia konsumentów i pracowników oraz do ochrony środowiska naturalnego.

Znajdź inne artykuły w tej samej dziedzinie zastosowania