Skip to main content
European Commission logo print header

E-Commerce of bread making equipment based on an expert system, distributed agents and virtual reality (e-breadmaking)

Article Category

Article available in the following languages:

Chlebowy postęp

Piekarze mogą teraz zoptymalizować sprzęt, zmodernizować swoje zakłady i udoskonalić procesy produkcyjne dzięki nowemu oprogramowaniu internetowemu.

Gospodarka cyfrowa icon Gospodarka cyfrowa

Chleb to podstawa życia, ważny składnik diety na całym świecie od tysiącleci. Obecnie ten ważny artykuł spożywczy dorósł wraz z wejściem do ogólnoświatowej sieci wiedzy na temat procesów wypieku oraz sprzętu. Mając to na uwadze, realizatorzy finansowanego ze środków UE projektu E-Breadmaking starają się wprowadzić ten sektor do internetu. Celem projektu było wykorzystanie inteligentnego oprogramowania internetowego, w tym systemu opartego na zasadach oraz logiki rozmytej, do optymalizacji konfiguracji sprzętu i poprawy łańcucha produkcyjnego. Wykorzystano funkcje inteligentnego rozumowania do zaprojektowania aplikacji e-handlu, aby wesprzeć klientów w wyborze idealnych procesów wypieku chleba oraz dostosowania sprzętu. Użytkownicy wprowadzili poziomy produkcji, format chleba, warunki atmosferyczne, ograniczenia dotyczące rozkładu oraz wymiary pomieszczenia do wirtualnej konfiguracji w celu określenia ich adekwatności. W ujęciu ogólnym system pomaga scentralizować wiedzę na temat procesów i urządzeń do wypieku chleba, jak również określić wymagania rynkowe. Skutecznie promuje e-handel między przedsiębiorstwami oraz zapewnia wirtualne środowisko klientom do oceny przydatności sprzętu przed złożeniem zamówienia. Oczekuje się, że technologia ograniczy liczbę specjalistów i zasobów potrzebnych do projektowania i zamawiania właściwych urządzeń do wypieku chleba. Będzie ona promować bardziej wyspecjalizowane produkty w branży oraz poprawi konkurencyjność w sektorze. W Europie z takiej platformy internetowej skorzystają szczególnie MŚP działające w tym obszarze.

discover_other_projects