Skip to main content

E-Commerce of bread making equipment based on an expert system, distributed agents and virtual reality (e-breadmaking)

Article Category

Article available in the folowing languages:

Chlebowy postęp

Piekarze mogą teraz zoptymalizować sprzęt, zmodernizować swoje zakłady i udoskonalić procesy produkcyjne dzięki nowemu oprogramowaniu internetowemu.

Gospodarka cyfrowa

Chleb to podstawa życia, ważny składnik diety na całym świecie od tysiącleci. Obecnie ten ważny artykuł spożywczy dorósł wraz z wejściem do ogólnoświatowej sieci wiedzy na temat procesów wypieku oraz sprzętu. Mając to na uwadze, realizatorzy finansowanego ze środków UE projektu E-Breadmaking starają się wprowadzić ten sektor do internetu. Celem projektu było wykorzystanie inteligentnego oprogramowania internetowego, w tym systemu opartego na zasadach oraz logiki rozmytej, do optymalizacji konfiguracji sprzętu i poprawy łańcucha produkcyjnego. Wykorzystano funkcje inteligentnego rozumowania do zaprojektowania aplikacji e-handlu, aby wesprzeć klientów w wyborze idealnych procesów wypieku chleba oraz dostosowania sprzętu. Użytkownicy wprowadzili poziomy produkcji, format chleba, warunki atmosferyczne, ograniczenia dotyczące rozkładu oraz wymiary pomieszczenia do wirtualnej konfiguracji w celu określenia ich adekwatności. W ujęciu ogólnym system pomaga scentralizować wiedzę na temat procesów i urządzeń do wypieku chleba, jak również określić wymagania rynkowe. Skutecznie promuje e-handel między przedsiębiorstwami oraz zapewnia wirtualne środowisko klientom do oceny przydatności sprzętu przed złożeniem zamówienia. Oczekuje się, że technologia ograniczy liczbę specjalistów i zasobów potrzebnych do projektowania i zamawiania właściwych urządzeń do wypieku chleba. Będzie ona promować bardziej wyspecjalizowane produkty w branży oraz poprawi konkurencyjność w sektorze. W Europie z takiej platformy internetowej skorzystają szczególnie MŚP działające w tym obszarze.

Znajdź inne artykuły w tej samej dziedzinie zastosowania