CORDIS - Wyniki badań wspieranych przez UE
CORDIS

Intelligent System for optimising the on-line Finish process for stone slabs and wood panels (WOODSTONE)

Article Category

Article available in the following languages:

Automatyczne polerowanie na rzecz wysokiej jakości marmuru i drewna

Finansowanie ze środków UE pozwoliło naukowcom opracować technologię automatyzacji procesu wykańczania marmuru i drewna. Komercjalizacja powinna poprawić jakość produktów i zwiększyć konkurencyjność europejskich producentów.

Technologie przemysłowe icon Technologie przemysłowe

Producenci konstrukcji wykorzystujących marmur i drewno otrzymują półprodukty w postaci płyt marmurowych i paneli drewnianych, które muszą następnie zostać poddane procesom wykończeniowym, takim jak polerowanie i piaskowanie. Obecnie proces ten odbywa się w sposób uogólniony bez względu na dany element oraz jego cechy charakterystyczne, bądź powierzany jest pod ekspercką opinię. Europejscy naukowcy starali się zautomatyzować proces wykańczania w celu osiągnięcia większej wydajności i efektywności przy obniżonych kosztach. W tym celu opracowali oni nową technologię w ramach funduszy przeznaczonych na realizację projektu "Inteligentny system optymalizacji procesu wykańczania kamiennych płyt i paneli drewnianych" (Woodstone). Jakość i wartość gotowego produktu może zależeć od rodzaju i liczby uszkodzeń, jak i wariantów kolorystycznych. Naukowcy starali się opracować system zdolny do oceny płyty lub panelu z uwzględnieniem takich właściwości i wymiarów elementu. W prototypie Woodstone uwzględniono aparat cyfrowy, trójwymiarowy (3D) skaner laserowy oraz system hiperspektralny wraz z indywidualnym oprogramowaniem dla każdego modułu. Wyniki wykazały, iż aparat cyfrowy – choć najmniej wyrafinowany – w rzeczywistości jest narzędziem najbardziej użytecznym wraz z oprogramowaniem analitycznym. Aparat umożliwił uzyskanie ogólnych danych jakościowych i ilościowych dokładnie tego rodzaju, jakie są najbardziej przydatne dla producentów z komercyjnego punktu widzenia. Chociaż pozostałe dwa systemy dostarczają szczegółowych informacji dotyczących indywidualnej wady lub uszkodzenia, a także dokładnego składu panelu lub płyty, zastosowanie w dziedzinie byłoby ograniczone do rutynowej analizy i wykończenia. Dalszy rozwój algorytmów przetwarzania obejmujących coraz bardziej estetyczne atrybuty umożliwi doskonałą automatyzację wykańczania na podstawie wstępnie określonych reguł. Prototyp projektu Woodstone ma ogromny potencjał usprawnienia procesu wykańczania marmurowych płyt lub paneli drewnianych w zindywidualizowany sposób prowadzący do lepszych i bardziej jednorodnych produktów. Biorąc pod uwagę to, że wykończenie odgrywa kluczową rolę w postrzeganiu jakości, a tym samym wartości rynkowej produktu końcowego, Woodstone powinien cieszyć się dużym zapotrzebowaniem.

Znajdź inne artykuły w tej samej dziedzinie zastosowania