European Commission logo
polski polski
CORDIS - Wyniki badań wspieranych przez UE
CORDIS

Promoting and reinforcing international RTD cooperation between Europe and Brazil and Cuba

Article Category

Article available in the following languages:

Badania unijne przy współpracy z krajami Ameryki Łacińskiej

Nowe unijne partnerstwa nawiązywane z takimi krajami, jak Brazylia czy Kuba otwierają ekscytujące możliwości współpracy, które wzbogacą kraje po obu stronach Atlantyku.

Zmiana klimatu i środowisko icon Zmiana klimatu i środowisko

W ciągu dwóch ostatnich dziesięcioleci nastąpił prawdziwy rozkwit współpracy w dziedzinie badań i technologii pomiędzy Ameryką Łacińską a UE. Spośród krajów Ameryki Łacińskiej na szczególną uwagę zasługuje Brazylia, będąca największym krajem na tym kontynencie, oraz Kuba, szczycąca się znakomitymi możliwościami rozwoju badawczego, pomimo swej skomplikowanej i pełnej wyzwań struktury politycznej. Finansowany ze środków unijnych projekt "Promocja i wzmacnianie międzynarodowej współpracy w dziedzinie badań i rozwoju technologicznego pomiędzy Europą a Brazylią i Kubą" (Prominence) wzmocnił współpracę badawczą pomiędzy tymi trzema regionami, przynosząc korzyści każdemu z nich. W ramach projektu analizowano poprzednie projekty przeprowadzone w Brazylii i na Kubie oraz omawiano ich rezultaty w celu określenia kluczowych obszarów współpracy oraz potencjalnych trudności i przeszkód w jej nawiązywaniu. Promowano najlepsze praktyki i rozwiązania oraz rozpowszechniano historie opisujące przypadki udanej i owocnej współpracy w celu zachęcenia nowych partnerów do współpracy unijnej. Ponadto, współorganizatorzy projektu podkreślali wielorakie możliwości współpracy i szanse na nawiązanie wielu partnerstw pomiędzy badaczami europejskimi a naukowcami pochodzącymi z Kuby i Brazylii. Dzięki projektowi zarówno w Brazylii, jak i na Kubie udało się utworzyć odpowiednią infrastrukturę umożliwiającą badaczom i naukowcom uczestnictwo w długoterminowych projektach unijnych. Jednym z największych sukcesów projektu było badanie poświęcone przeszkodom utrudniającym współpracę oraz korzyściom, jakie kraje Ameryki Łacińskiej mogą uzyskać dzięki uczestnictwu w projektach europejskich. Kolejnym sukcesem było zorganizowanie w Brazylii i na Kubie serii seminariów poświęconych promowaniu wiedzy na temat możliwości uczestnictwa w projektach finansowanych przez UE oraz możliwości nawiązywania kontaktów. Miało to na celu wyposażenie potencjalnych partnerów w umiejętności niezbędne do udziału we wspólnych inicjatywach. Co więcej, lokalni reprezentanci zostali oddelegowani na szkolenie do Europy, dzięki któremu będą mogli pełnić funkcję specjalistów ds. kontaktów i współpracy w obrębie swoich instytucji. Krok ten ma zaowocować nawiązaniem długofalowej współpracy i realizacją wielu wspólnych inicjatyw na przestrzeni kolejnych dziesięcioleci.

Znajdź inne artykuły w tej samej dziedzinie zastosowania