European Commission logo
polski polski
CORDIS - Wyniki badań wspieranych przez UE
CORDIS
Zawartość zarchiwizowana w dniu 2024-05-29

Long fibre recycling

Article Category

Article available in the following languages:

Recykling światłowodów

Coraz powszechniejsze wykorzystanie światłowodów (OFC) zmusza do opracowania nowych metod ich usuwania. W tym celu, w ramach europejskiej inicjatywy, zbadano nowe możliwości recyklingu długich przewodów, w tym OFC.

Zmiana klimatu i środowisko icon Zmiana klimatu i środowisko

Na przestrzeni ostatnich lat zanieczyszczenie i globalne ocieplenie stały się istotnymi problemami, zmuszając decydentów i firmy do przyjrzenia się nowym technikom recyklingu. Jeśli chodzi o recykling OFC, obecne metody napotykają na trudności z powodu ich złożonego składu (zawierają bowiem włókno szklane, polietylen, żele, włókno aramidowe i, w przypadku starszych kabli, aluminium lub stal). Aby usprawnić recykling OFC, w projekcie finansowanym przez UE "Recykling światłowodów" (L-FIRE) zaproponowano rozłożenie OFC na komponenty, zamiast ich cięcia. W ten sposób partnerzy zaplanowali recykling różnych materiałów przy użyciu technologii przetwarzania odwróconego. Naukowcy skupili się także na technice uwalniania żelu z myślą o eliminacji tych substancji przy użyciu specjalistycznych spoiw żelowych lub rozpuszczalników chemicznych. Aby ułatwić proces demontażu, opracowano także metody usuwania włókien aramidowych i oddzielania metalowo-polimerowych materiałów warstwowych. Wyniki projektu L-FIRE przyczyniły się do przezwyciężenia nieskuteczności rozdrabniania i składowania OFC, a także ograniczenia kosztów spalania, co otwiera nowe możliwości w dziedzinie recyklingu OFC. Wdrożenie tych metod nie tylko przyniesie wielkie długofalowe korzyści dla środowiska, ale jednocześnie może umocnić pozycję wielu firm w Europie.

Znajdź inne artykuły w tej samej dziedzinie zastosowania