Skip to main content

LISA Gravitational Wave Astrophysics from Simulations of Inspirals of Compact Objects into Massive Black Holes

Article Category

Article available in the folowing languages:

Symulacja zjawiska czarnej dziury

Misja kosmiczna LISA (ang. Laser Interferometer Space Antenna), której rozpoczęcie planowane jest na rok 2014, powstała, aby zbadać zjawisko masywnych czarnych dziur. Tematem projektu Lisasimico było opracowanie metod do modelowania, uzyskiwania i analizowania informacji, które zostaną uzyskane podczas eksperymentu LISA.

Energia

Naukowcy są zdania, że w ośrodkach większości galaktyk znajdują się supermasywne czarne dziury pochłaniające miliony gwiazd, które zostają przechwycone w ich polu grawitacyjnym. Wydarzenia te powodują powstawanie fal grawitacyjnych w formie zwartego układu binarnego, zwanego ekstremalną spiralą stosunku mas (ang. extreme mass-ratio inspiral, EMRI). Interferometr laserowy LISA, wspólna misja realizowana przez Europejską Agencję Kosmiczną (ESA) i Narodową Agencję Aeronautyki i Przestrzeni Kosmicznej Stanów Zjednoczonych (NASA), ma na celu wykrycie i zmierzenie tego rodzaju fal grawitacyjnych o małej częstotliwości (mHz) z EMRI. Obserwacje EMRI odbiją się szerokim echem w dziedzinach astrofizyki, kosmologii, a nawet fizyki fundamentalnej. Celem finansowanego przez UE projektu Lisasimico było opracowanie technik modelowania dynamiki EMRI oraz interpretacja sygnałów, przy określeniu parametrów fizycznych systemu. Plan obejmował wykorzystanie tych pomiarów do uzyskania informacji na temat nauki EMRI. Naukowcy z powodzeniem opracowali nową technikę do modelowania rozwoju EMRI i uzyskiwania wiedzy teoretycznej na temat grawitacyjnych kształtów fali o określonym stopniu precyzji. Dodatkowo, poczynili postępy w zakresie zrozumienia dynamiki EMRI, analizując możliwe scenariusze astrofizyczne, które mogłyby prowadzić do powstania spiral w obszarze objętym przez interferometr LISA. Oczekuje się, że metoda symulacji fal grawitacyjnych Lisasimico dostarczy bezcennych informacji na temat różnych mechanizmów spiralnych. Największym osiągnięciem projektu będzie przygotowanie naukowców w zakresie podstaw teoretycznych obejmujących odkrycia LISA, które otworzą nowe możliwości eksploracji wszechświata.

Znajdź inne artykuły w tej samej dziedzinie zastosowania