Skip to main content

Distributed Cloud product specification and supply chain manufacturing execution infrastructure

Article Category

Article available in the folowing languages:

Perspektywa indywidualnie dostosowanej produkcji

Innowacje technologiczne pomagają przemysłowi wytwórczemu dostosowywać produkty do potrzeb klientów, a tym samym wspomagać rozwój gospodarczy.

Technologie przemysłowe

Klienci coraz częściej domagają się indywidualnie dostosowanych produktów, co wymaga zmiany oblicza sektora wytwórczego. Cała branża musi zmienić dotychczasowy sposób myślenia i wprowadzić szeroko zakrojone zmiany sprzętu i oprogramowania. Finansowany ze środków UE projekt MANUCLOUD ("Distributed cloud product specification and supply chain manufacturing execution infrastructure") opracował platformę informatyczną ułatwiającą sieciom produkcyjnym tworzenie produktów z możliwością indywidualnego dostosowywania. Nowe rozwiązanie pozwoli producentom modernizować ofertę i dostosowywać produkty do potrzeb klientów poprzez ustawianie wstępnie zdefiniowanych opcji. . Zespół projektowy wskazał uwarunkowania dotyczące sprzętu, procesów i funkcjonowania fabryk, które mają znaczenie dla integrowania systemów informatycznych w fabrykach, na przykład systemów sterowania produkcją. Opracowano w szczególności innowacyjne rozwiązania informatyczne dla sektora motoryzacyjnego oraz branży półprzewodników organicznych — dwóch ważnych i rozwijających się rynków europejskich. W tym ostatnim przypadku wysiłki partnerów projektu umożliwiły usprawnienie konfigurowania produktów przy wytwarzaniu dostosowanych elementów fasadowych złożonych z organicznych elementów fotowoltaicznych i diod elektroluminescencyjnych. . W ramach projektu MANUCLOUD zajęto się również zwiększaniem możliwości produkcyjnych konfigurowalnych, zwirtualizowanych sieci produkcyjnych opartych na stowarzyszonych fabrykach z obsługą chmury. Opracowano środowisko międzyzakładowe, umożliwiające wymianę najlepszych praktyk, standardów i technologii dostępnych w różnych branżach. Stworzone środowisko międzyzakładowe umożliwia szybkie integrowanie stowarzyszonych systemów informatycznych sterowania produkcją pochodzących od różnych producentów, promując tym samym wspólne zarządzanie specyfikacjami, wymianę danych technologicznych, zaawansowane funkcje śledzenia i rozproszoną kontrolę jakości. . Zespół projektowy przygotował oprogramowanie łącznika chmury, które umożliwia fabrykom podłączanie się do środowiska produkcyjnego w chmurze. Stworzono też portal internetowy, w którym użytkownicy docelowi lub potencjalni klienci mogą wybierać i konfigurować produkty na rynku online. . Wynikowa platforma może przynieść znaczne korzyści stowarzyszeniom małych przedsiębiorstw i podobnym klastrom zakładów przemysłowym, które zamierzają oferować indywidualnie dostosowane produkty. Pozwoliłoby to poszerzyć bazę klientów i wchodzić na nowe rynki, dodatkowo umożliwiając przedsiębiorstwom współpracę przy tworzeniu specyfikacji produktów, zarządzaniu zamówieniami i produkcji. Sukces projektu może w przyszłości ułatwić tworzenie podobnych rozwiązań informatycznych dla innych branż, aby promować synergiczną współpracę w sektorze wytwórczym, spełniać potrzeby klientów i ożywiać gospodarkę europejską.

Znajdź inne artykuły w tej samej dziedzinie zastosowania