Skip to main content

Sustainable Irrigation water management and River-basin governance:
Implementing User-driven Services

Article Category

Article available in the folowing languages:

Obserwacja Ziemi pomaga w gospodarce wodnej

Uczeni stworzyli usługi satelitarne, które pomagają w zarządzaniu zasobami wodnymi. Usługi te są szczególnie przydane w regionach suchych, gdzie dobre gospodarowanie ma podstawowe znaczenie dla produkcji żywności.

Zmiana klimatu i środowisko

W krajach nieuprzemysłowionych brak wody na potrzeby uprawy roli może być przyczyną konfliktów, które destabilizują całe regiony, zarówno pod względem gospodarczym, jak i społecznym. Okresowe susze i powodzie, a także rosnąca liczba ludności powodują dodatkowe pogorszenie sytuacji. W finansowanym przez UE projekcie SIRIUS wykorzystano obrazy satelitarne oraz inne dane i media do stworzenia narzędzi pomagających lokalnym społecznościom w skutecznym zarządzaniu zasobami wody. Wśród opracowanych narzędzi znajdują się mapy wymagań dotyczących wód irygacyjnych i zużycia wody na potrzeby uprawy roli, a także zintegrowane porady na temat dorzeczy i walki z suszą, które ułatwiają stosowanie zrównoważonych praktyk rolniczych. Wszystkie trzy usługi SIRIUS (narzędzia dotyczące suszy, nawadniania i zarządzania gospodarstwem rolnym) są obsługiwane przez łatwy w użyciu system internetowy o nazwie SPIDER. Platforma ta wspiera zaangażowanie zainteresowanych stron, współpracę oraz przejrzyste zarządzanie dzięki interfejsowi, którego używanie nie wymaga specjalistycznej wiedzy naukowej ani technicznej. Usługi przeszły pilotażowe testy w ubogich w wodę regionach w Brazylii, Egipcie, Indiach, Włoszech, Meksyku, Rumunii, Hiszpanii oraz Turcji, przez co najmniej jeden sezon wegetacyjny. Jednocześnie uczeni ocenili główne aspekty zrównoważonego zarządzania zasobami wodnymi w tych regionach. Opracowano plan dotyczący wdrożenia usług we wszystkich pilotażowych regionach. Nowe narzędzia przyczynią się też do ograniczenia konfliktów wywołanych niedostatkiem wody.

Słowa kluczowe

Obserwacja Ziemi, zarządzanie zasobami wodnymi, produkcja żywności, rolnictwo, obrazy satelitarne, woda irygacyjna, woda do nawadniania upraw, dorzecze, walka z suszą, SPIDER, niedobór wody

Znajdź inne artykuły w tej samej dziedzinie zastosowania