European Commission logo
polski polski
CORDIS - Wyniki badań wspieranych przez UE
CORDIS

Planetary Robotics Vision Scout

Article Category

Article available in the following languages:

Udoskonalenie robota dla potrzeb badania kosmosu

Silny zespół przedsiębiorców i naukowców połączył siły, aby zbudować niezbędne komponenty do pojazdów służących do badań planetarnych. Zespół skupił się na pokładowym wyposażeniu przetwarzania obrazu.

Technologie przemysłowe icon Technologie przemysłowe

Często zastanawiamy się, czy jesteśmy sami we wszechświecie i od dawna z nadzieją wypatrujemy znaków życia na innych planetach. Wyprawy w poszukiwaniu oznak życia na innych planetach dziś wspiera technologia, między innymi zautomatyzowana eksploracja powierzchni Marsa. W finansowanym przez UE projekcie PROVISCOUT ("Planetary robotics vision scout") zademonstrowano wykonalność badań terenowych w poszukiwaniu życia na innych planetach. Projekt zrzeszył ekspertów i naukowców z różnych dziedzin i części świata, którzy skupili się na zautomatyzowanych planetarnych misjach kosmicznych wykorzystujących łaziki lub aparaty latające. W szczególności zespół przyjrzał się danym uzyskanym w wyniku obrazowania i wizji zautomatyzowanej, przy udziale technologii czujników i obrazów z kamery trójwymiarowej. Skupiono się na poszukiwaniu celów badawczych i możliwości połączenia autonomii naukowej z nawigacją. Aby zrealizować te cele zespół zajął się nowatorskimi koncepcjami z zakresu czujników widzenia, zaprojektował interfejsy między rozmaitymi komponentami, takimi jak łazik, system wizyjny, system nawigacji, moduł decyzyjny i system monitorowania. Testy terenowe przeprowadzono w Hiszpanii i Wielkiej Brytanii, integrując czujniki i wyposażenie mobilne z w pełni operacyjnym łazikiem, a także z system sterowania mapowaniem, nawigacją i autonomią badawczą. Dzięki zaawansowanej technologii czujników udało się rozróżnić między fluorescencją mikroorganizmów i miejscowych minerałów, a następnie wygenerować obrazy w wysokiej rozdzielczości, które mają decydujące znaczenie dla określenia, czy poza naszą planetą istnieje życie. Prace skupiły się również na budowaniu pozapokładowego komponentu do monitorowania operacji i decyzji łazika, a także na opracowaniu kamery powietrznej zainstalowanej na balonie. Wszystkie komponenty zostały drobiazgowo przetestowane. Zaawansowane testy przeprowadzono w środowisku przypominającym marsjańskie, tj. na terenach arktycznych oraz kalderze na Teneryfie, jednej z hiszpańskich Wysp Kanaryjskich. Podsumowując, zespół projektu z powodzeniem stworzył podstawy dla pokładowego, zautomatyzowanego przetwarzania obrazu. Stworzono technologię autonomicznej selekcji interesujących lokalizacji w czasie misji i przeprowadzono zakończone sukcesem demonstracje terenowe. To pomoże w zwiększaniu świadomości publicznej na temat zautomatyzowanych misji planetarnych, reprezentujących ambitną europejską inicjatywę na rzecz dalszego badania przestrzeni kosmicznej.

Znajdź inne artykuły w tej samej dziedzinie zastosowania