Skip to main content
European Commission logo print header

Innovative Dual mEmbrAne fueL Cell

Article Category

Article available in the following languages:

Technologia ogniw paliwowych, która da światu napęd do bardziej ekologicznego jutra

Podczas gdy świat zmaga się z uzależnieniem od paliw kopalnych, naukowcy spieszą się, aby wynajdować i doskonalić czyste, alternatywne źródła energii. Inicjatywa unijna przyniosła możliwe rozwiązanie w postaci wodorowego ogniwa paliwowego.

Gospodarka cyfrowa icon Gospodarka cyfrowa
Zmiana klimatu i środowisko icon Zmiana klimatu i środowisko
Technologie przemysłowe icon Technologie przemysłowe
Społeczeństwo icon Społeczeństwo
Energia icon Energia
Badania podstawowe icon Badania podstawowe

Kilka lata temu czołowi naukowcy europejscy przystąpili do tworzenia nowego typu ogniwa paliwowego, któremu nadano nazwę IDEAL-Cell. Obecnie, otrzymana przez nich technologia zachowuje wszystkie dotychczasowe zalety, lecz z pominięciem wad. W istniejących ogniwach paliwowych ze stałym tlenkiem (SOFC) i przewodzących protony (PCFC), zachodzi reakcja chemiczna tlenu z wodorem, w wyniku której powstaje elektryczność i woda. Woda jest tu produktem ubocznym i gromadzi się na przeciwnie naładowanych elektrodach, powodując korozję i pogarszając sprawność ogniwa. W ramach wspieranego ze środków unijnych projektu IDEAL-CELL (Innovative dual membrane fuel cell), udało się opracować sposób zapobiegania zbieraniu się wody. Po intensywnym okresie konstruowania, modelowania i testów elektrochemicznych, partnerzy projektowi z powodzeniem przedstawili świadectwo słuszności koncepcji. Koncepcja zakłada, że wodór, tlen i woda są rozmieszczone w trzech odrębnych przegrodach. W odróżnieniu od standardowych ogniw PCFC i SOFC, powstająca woda nie odkłada się, odpowiednio, ani na katodzie, ani na anodzie. Nie ma potrzeby, by skierowany w przeciwną stronę przepływ gazu spychał wodę z dala od obszarów katalitycznych na elektrodach. Można przyłożyć ciśnienie zarówno w obszarze anodowym, jak i katodowym, aby podnieść całkowitą wydajność. Badacze wykazali, że ogniwo IDEAL-Cell funkcjonuje optymalnie w przedziale 600-700 °C. Szacują, że wydajność paliwa i sprawność elektryczna rośnie, odpowiednio, z 40 do 80% oraz z 50 do 75 %. Osiągi te przekraczają możliwości innych konfiguracji ogniw paliwowych wysokich temperatur. Zespół projektu IDEAL-CELL zastosował najnowocześniejsze metody eksperymentalne i teoretyczne w celu opracowania doskonalszych elektrod oraz materiałów elektrolitycznych, odkrycia nowych mechanizmów oraz sporządzenia i zweryfikowania kompletnego teoretycznego opisu ogniwa. Dzięki oczywistej poprawie wydajności, trwałości i obniżeniu kosztów, postępy poczynione w ramach projektu IDEAL-CELL mają szansę przynieść ważne innowacje w dziedzinie technologii ogniw paliwowych wysokich temperatur do stacjonarnych zastosowań. Wpłyną również pozytywnie na krajobraz energetyczny przyszłości.

Słowa kluczowe

Ogniwo paliwowe, SOFC, PCFC, IDEAL-CELL, ogniwo paliwowe wyposażone w podwójną membranę

Znajdź inne artykuły w tej samej dziedzinie zastosowania