Skip to main content
European Commission logo print header

INNOvation beneFITs Europe

Article Category

Article available in the following languages:

Innowacje w zakresie nawigacji satelitarnej przynoszą korzyści Europie

Jak dotąd europejscy badacze stworzyli tysiące przydatnych wynalazków i przełomowych rozwiązań technologicznych, zwłaszcza w dziedzinie nawigacji satelitarnej. Teraz nadszedł czas, aby znaleźć dla nich ekscytujące nowe zastosowania.

Gospodarka cyfrowa icon Gospodarka cyfrowa

Kilka lat temu w Europie zarejestrowano największą na świecie liczbę patentów, co doskonale świadczy o wysokiej stopniu rozwoju unijnej gospodarki opartej na wiedzy. Jednakże jak dotąd zdobycze technologiczne nie przynoszą wymiernych korzyści, co jest spowodowane olbrzymim rozdźwiękiem między rzeczywistym stanem wiedzy a zapotrzebowaniem na nowe produkty i usługi. Celem finansowanego ze środków unijnych projektu INNOFIT (Innovation benefits Europe) było pobudzenie popytu poprzez zastosowanie różnych „instrumentów”, takich jak konkursy czy spotkania z inwestorami, szczególnie z sektora nawigacji satelitarnej. Projekt ten zbliżył kilka europejskich regionów, które zdecydowały się na udział w tym przedsięwzięciu i wdrożenie mechanizmów tworzenia popytu na poziomie regionalnym z myślą o przyspieszeniu rozwoju gospodarki, technologii i innowacyjności. Zwiększył również świadomość w zakresie możliwości oraz pozwolił ocenić potencjał tych regionów, jak również opracować strategie wspierające działania umożliwiające osiągnięcie założonych w projekcie celów. Dodatkowo powstała podczas projektu większa społeczność obejmująca inwestorów oraz wszystkie podmioty zaangażowane w prace związane z globalnym systemem nawigacji satelitarnej (GNSS, Global Navigation Satellite System) ułatwia nawiązanie współpracy partnerskiej. Wdrożenie nowych, stworzonych na potrzeby projektu mechanizmów tworzenia popytu przełożyło się na wzrost liczby miejsc pracy w sektorze nawigacji satelitarnej. Obecnie w Chorwacji, Niemczech, Holandii, Hiszpanii i Szwajcarii realizowanych jest kilka nowych pomysłów związanych z klastrami GNSS, a każdy z nich znajduje się na innym stopniu ukończenia. W założeniu w działalność tych klastrów zaangażowanych będzie wiele lokalnych uniwersytetów i instytucji, a same klastry staną się platformami umożliwiającymi nawiązywanie współpracy, rozwój technologiczny i tworzenie nowych miejsc pracy. Projekt zyskał już rozgłos na całym świecie – nawet Chiny wyraziły swoje zainteresowanie stworzeniem sieci partnerskiej z UE, co z pewnością otworzy wiele nowych możliwości współpracy w zakresie technologii GNSS i pomoże pobudzić popyt na arenie międzynarodowej. Mimo znaczących postępów, uczestniczące w projekcie regiony z większości zaangażowanych krajów potrzebują wsparcia przy opracowywaniu i wdrażaniu strategii oraz tworzeniu popytu na poziomie regionalnym. W odpowiedzi na tę potrzebę uczestnicy projektu pomogli wprowadzić w życie skuteczne mechanizmy, procedury i strategie pozwalające stworzyć i zachować miejsca pracy, pobudzając do rozwoju ten istotny sektor zaawansowanych technologii. Jeśli wszystkie założenia wspólnego planu działań zostaną osiągnięte, zapotrzebowanie na produkty i usługi związane z nawigacją satelitarną spowoduje wzrost gospodarczy zaangażowanych regionów, a to z kolei zachęci inne branże do podążenia tą drogą i utworzenia odpowiednich klastrów zajmujących się kreowaniem popytu. Wówczas nowe podejście stanie się kolejną drogą umożliwiającą osiągnięcie sukcesu i przyspieszenie rozwoju unijnej gospodarki opartej na wiedzy.

Słowa kluczowe

Nawigacja satelitarna, innowacje, system nawigacji, INNOFIT, GNSS

Znajdź inne artykuły w tej samej dziedzinie zastosowania