Skip to main content
pdf-header

Coordination of Space NCPs as a Means to Optimise Services

Article Category

Article available in the following languages:

Grecka genomika zaznacza swoją obecność

Dzięki finansowanemu ze środków UE programowi, badania biomedyczne w Grecji mają szansę dynamicznie się rozwijać.

Gospodarka cyfrowa Gospodarka cyfrowa

Greckie Centrum Badawcze Nauk Biomedycznych im. Aleksandra Fleminga (BSRC) jest ważnym ośrodkiem badań nad funkcjami genów i białek. W ramach projektu Genpro ("Enhancing BSRC Al. Fleming research potential in genomics and proteomics applications"), UE pomaga Centrum stać się jednym z liderów badawczych w regionie. Ze środków projektu zakupiono już nowoczesny sprzęt umożliwiający analizowanie dużych ilości białek i próbek materiału genetycznego. Aparatura ta, jak również zatrudnienie 6 nowych specjalistów pozwoliły znacząco podnieść wydajność i jakość badań. Wstępne wyniki prac zaprezentowano na międzynarodowych konferencjach, a przeprowadzone prace modernizacyjne umożliwiły lepsze pozyskiwanie środków finansowych na wysokoprzepustowe badania genomiczne i proteomiczne w Centrum. Uczestnicy projektu Genpro zajmują się także tworzeniem lokalnych i międzynarodowych partnerstw i warsztatów, aby usprawnić współpracę i wymianę wiedzy. Odbyło się także kilka krótkich wizyt szkoleniowych w "laboratoriach mentorskich", których celem było wsparcie integracji Centrum z Europejską Przestrzenią Badawczą (EPB). Nowa infrastruktura i kompetencje uzyskane dzięki inicjatywie Genpro będą stale przyczyniać się do podnoszenia potencjału badawczego instytutu, umożliwiając mu zdobycie pozycji ważnego gracza tego sektora badań.

Znajdź inne artykuły w tej samej dziedzinie zastosowania