CORDIS - Wyniki badań wspieranych przez UE
CORDIS

Towards Human Exploration of Space: a EUropean Strategy

Article Category

Article available in the following languages:

Wytyczanie naukowych szlaków dla załogowych misji na Marsa

Misje kosmiczne na orbicie ziemskiej wykazały, że ludzie mogą żyć i pracować w przestrzeni kosmicznej przez dłuższy czas. Fundusze uzyskane od UE umożliwiły opracowanie europejskiej strategii osiągania bardziej odległych celów.

Technologie przemysłowe icon Technologie przemysłowe

Naukowcy rozpoczęli finansowany przez UE projekt THESEUS ("Towards human exploration of space: a European strategy"), aby opracować plan działań naukowych na potrzeby europejskich załogowych misji badawczych w obrębie układu słonecznego. Wśród pierwszych celów są obiekty bliskie Ziemi, takie jak Księżyc i Mars. Obecnie perspektywy zorganizowania załogowych misji badawczych na Marsa są ograniczone przez czynniki, takie jak zapobieganie utracie tkanki kostnej, ochrona przed promieniowaniem jonizującym oraz zmniejszenie wydajności pracy podczas długich misji. Dodatkowo w systemach podtrzymywania życia i recyklingu potrzebny jest przełom technologiczny, który pozwoli zmniejszyć koszty długotrwałych misji załogowych. Projekt THESEUS skupił wokół siebie ponad 120 ekspertów z wielu krajów tworzących 14 tematycznych grup eksperckich, a następnie, dzięki konsultacjom online, udało się w jego ramach uzupełnić ich opinie opiniami ogólnej społeczności naukowej. Wynikiem prac było zidentyfikowanie 99 kluczowych priorytetów stanowiących ważne wyzwania w 5 obszarach badań nad załogowymi lotami kosmicznymi. Do obszarów badań należą fizjologia systemów zintegrowanych, psychologia i systemy człowiek-maszyna, promieniowanie kosmiczne, zarządzanie przestrzenią życiową i opieka zdrowotna. Na podstawie rekomendacji opracowanych w trakcie warsztatów integracyjnych, które miały miejsce w czerwcu 2011 r. plan działań projektu THESEUS został następnie zorganizowany w odniesieniu do trzech głównych zagadnień. Są to: adaptacja do środowiska kosmicznego, przeciwdziałanie licznym czynnikom stresogennym oraz niezbędne narzędzia i techniki. Oficjalny plan działań projektu THESEUS i poszczególne raporty grup ekspertów opublikowane zostały w witrynie internetowej projektu w marcu 2012 r. Podczas prac projektu THESEUS udało się ustalić plan zintegrowanych działań z zakresu nauk przyrodniczych oraz utworzyć europejską sieć, mającą na celu koordynowanie i realizowanie tej strategii. Podczas prac projektu korzystano z międzynarodowych doświadczeń oraz dokonano oceny przydatności proponowanych priorytetów do zastosowań na Ziemi oraz w przemyśle. W rezultacie efekty prac projektu THESEUS powinny zapewnić skuteczne i wydajne wykorzystanie zasobów w celu maksymalnego wsparcia badań kosmosu i działań rozwojowych.

Znajdź inne artykuły w tej samej dziedzinie zastosowania