CORDIS - Wyniki badań wspieranych przez UE
CORDIS

Microwave Amplification by Spin Transfer Emission Radiation

Article Category

Article available in the following languages:

Kolejny krok w badaniach nad spintronicznymi nanooscylatorami

Rosnący popyt na inteligentne urządzenia prowadzi do miniaturyzacji układów elektronicznych. Naukowcy z UE badali nowe nanooscylatory, których zastosowanie zamiast konwencjonalnych oscylatorów pozwoli pokonać bariery dotyczące miniaturyzacji.

Gospodarka cyfrowa icon Gospodarka cyfrowa

Wytwarzanie drgań w mikrofalowym zakresie częstotliwości należy do najważniejszych zastosowań urządzeń spintronicznych. Urządzenia takie wykorzystują spin elektronów oraz ich ładunek, co pozwala przezwyciężyć aktualne ograniczenia konwencjonalnych układów elektronicznych. Szczególnym zainteresowaniem w komunikacji bezprzewodowej cieszą się nanooscylatory oparte na transferze spinu (STNO). Naukowcy zainicjowali projekt MASTER (Microwave amplification by spin transfer emission radiation), finansowany ze środków UE, aby zbadać potencjał STNO jako dostrajalnych źródeł promieniowania o ultrawąskim paśmie mikrofalowym do technologii telekomunikacji mobilnej i bezprzewodowej. Prace koncentrowały się na rozwiązaniu aktualnych problemów dotyczących niewystarczającej mocy, zbyt dużych zakłóceń (fazowych) oraz wąskiego zakresu częstotliwości. Wykorzystując duże macierze koherentnie połączonych oscylatorów (drgających z tą samą częstotliwością), naukowcy starali się znacząco poprawić wydajność urządzeń. Aby zoptymalizować wyniki, badano cztery różne mechanizmy sprzęgania sąsiednich oscylatorów. Owocem badań jest zidentyfikowanie optymalnej konfiguracji n oscylatorów pod kątem synchronizacji. Dzięki sprzężeniu ruchu magnetyzacji dwóch warstw składających się na STNO, naukowcy uzyskali docelową moc i szerokość linii spektralnej. Wydajność udało się zwiększyć dla n=4. Parametry wydajności zoptymalizowanej macierzy badano zarówno teoretycznie, jak i eksperymentalnie. W ramach projektu opracowano innowacyjne techniki spektroskopii spinowo-falowej, umożliwiające wzbudzanie i wykrywanie dynamiki magnetyzacji poszczególnych STNO niezależnie od zjawisk transferu spinu. Techniki te mają bardzo istotne znaczenie dla poznania podstawowych mechanizmów transferu momentu spinowego. Innym osiągnięciem jest opracowanie wysoce wydajnego solwera wykonującego symulacje mikromagnetyczne na bardzo dużej macierzy koherentnie sprzężonych STNO. Ponadto w projekcie przygotowano proste ramy teoretyczne dotyczące transportu w magnetycznych strukturach wielowarstwowych. SNTO mogą obejmować różne zakresy częstotliwości, są łatwe w produkcji oraz kompatybilne z konwencjonalną krzemową technologią metal-tlenek-półprzewodnik. Te nanooscylatory mogą wkrótce zastąpić konwencjonalne oscylatory napięciowe, stosowane w obwodach rezonansowych. Innym spintronicznym systemem mikrofalowymi mogłaby być dynamiczna głowica magnetyczna do odczytu danych. Technologia SNTO może też znaleźć zastosowanie w szerokopasmowym szybkim detektorze częstotliwości oraz w radiu kognitywnym i systemach radarowych działających na wysokich częstotliwościach.

Słowa kluczowe

Nanooscylatory, częstotliwość mikrofalowa, komunikacja bezprzewodowa, nanooscylatory oparte na transferze spinu, widmo emisyjne

Znajdź inne artykuły w tej samej dziedzinie zastosowania