Skip to main content

SUSTAINABLE REFURBISHMENT OF BUILDING FACADES AND EXTERNAL WALLS

Article Category

Article available in the folowing languages:

Ekologiczne i przyjazne ściany europejskich budynków

Wiele spośród europejskich budynków wymaga renowacji, aby ograniczyć wpływ na środowisko. Celem finansowanego przez UE projektu SUSREF było opracowanie nowych zrównoważonych technologii na rzecz renowacji ścian zewnętrznych budynków.

Technologie przemysłowe

Sektor budowlany w UE ma przed sobą spore wyzwanie polegające na renowacji budynków, których ściany zewnętrzne wymagają największej uwagi. Ściany mają bardzo duży wpływ na wydajność budynków, a w procesie opracowywania rozwiązań należy wziąć pod uwagę kilka ważnych aspektów. Aspekty te obejmują zużycie energii, zachowanie fizyczne budynku i wytrzymałość, integrację ze strukturą budynku, szczegóły i usługi, a także wpływ na środowisko w pomieszczeniach. Innym ważnym aspektem jest także estetyka. W tym kontekście powstał projekt SUSREF ("Sustainable refurbishment of building facades and external walls"), którego celem jest zrealizowanie powyższych kwestii. Partnerzy skupili się na identyfikacji potrzeb ważnych w procesie renowacji budynków w UE, aby zrozumieć związane z tym skutki dla środowiska i gospodarki. Opracowali usystematyzowane podejście do oceny i tworzenia koncepcji renowacji ścian zewnętrznych oraz rozwinęli ogólne i szczegółowe koncepcje odnawiania. Wszystkie działania w ramach projektu przeprowadzono z uwzględnieniem możliwości eksportowania wiedzy i wygenerowanych technologii do sąsiadujących obszarów o podobnych potrzebach. Partnerzy projektu wykorzystali istniejące modele rozwiązań w zakresie odnawiania i rozwinęli je, aby lepiej spełniały potrzeby związane z realizacją ogólnych założeń projektu SUSREF. Wykorzystali także istniejące i zaawansowane rozwiązania technologiczne oraz przeanalizowali, dokonali modelowania, ulepszyli i opracowali koncepcje wyboru umożliwiające uwzględnianie regionalnych i lokalnych warunków klimatycznych. Rozwiązania te miały również zapewnić wysoką funkcjonalność i zoptymalizować wydajność energetyczną i środowiskową. Potencjalne oszczędności w zakresie energii i kosztów zostały ocenione przy użyciu scenariuszy dotyczących renowacji ścian zewnętrznych. Choć całkowite koszty inwestycji oceniono na blisko 28 mld euro rocznie w związku z renowacjami energetycznymi, roczne oszczędności energii oceniono na 2,5 mln euro. Szacowany potencjał oszczędności na emisjach dwutlenku węgla (CO2) to z kolei 72 mln ton rocznie. Inicjatywa SUSREF wygenerowała wytyczne w zakresie renowacji i dla potrzeb przemysłu budowlanego, a także zalecenia dla organów normalizacyjnych i decydentów. Pomyślne wyniki projektu przyczynią się do stworzenia funkcjonalnych i przyjaznych dla środowiska technologii i koncepcji, które będą wsparciem dla przemysłu europejskiego. Poza bezpośrednimi korzyściami dla europejskich towarów budowlanych, możliwe będzie eksportowanie technologii i projektów, a także wspieranie obszarów sąsiadujących i zapewnianie im doradztwa w przyjmowaniu bardziej zrównoważonych technologii.

Znajdź inne artykuły w tej samej dziedzinie zastosowania