CORDIS - Wyniki badań wspieranych przez UE
CORDIS

Public health impacts in URban environments of Greenhouse gas Emissions reduction strategies

Article Category

Article available in the following languages:

Łagodzenie skutków zmiany klimaty z pożytkiem dla ludzkiego zdrowia

Projekt badawczy wykazał, że polityki łagodzenia skutków zmiany klimatu mają pozytywny wpływ na zdrowie ludzi zamieszkujących obszary miejskie.

Zmiana klimatu i środowisko icon Zmiana klimatu i środowisko

Działania na rzecz ograniczenia emisji gazów cieplarnianych (GHG) nie są wystarczające, by zapobiec drastycznym zmianom klimatycznym w nieodległej przyszłości. Jednym ze sposobów na zachęcenie do wprowadzania niezbędnych instrumentów politycznych jest wykazanie związków między działaniami na rzecz łagodzenia skutków zmiany klimatu a zdrowiem ludzkim. W tym celu uczestnicy projektu PURGE (Public health impacts in urban environments of greenhouse gas emissions reduction strategies), finansowanego ze środków UE, wykorzystali modelowanie i analizę ekonomiczną, aby przewidzieć wpływ takich polityk na zdrowie ludzi. W projekcie posłużono się trzema podejściami, przeprowadzając symulowane analizy przypadków dotyczących ośmiu miast azjatyckich i europejskich. Były to: Londyn i Milton Keynes (UK), Belgrad i Nis (Serbia), Pekin i Wuxi (China) oraz Delhi i Visakhapatnam (India). Uczestnicy projektu PURGE ustalili, że polityki promujące aktywne przemieszczanie się (pieszo i rowerem) przyczyniają się ograniczenia emisji z pojazdów, a tym samym redukcji emisji GHG i znaczącej poprawy zdrowia. Poprawa energooszczędności budynków mieszkalnych będzie miała te same skutki. Dowiedziono także, że stosunkowo niewielkie zmiany diety Europejczyków mogą mieć korzystny wpływ na emisje GHG. Jednak aby zmniejszyć emisje GHG o więcej niż 30–40% potrzebne są radykalne zmiany w diecie mieszkańców miast. Projekt dowiódł wreszcie znaczenia łagodzenia zmiany klimatu i zdrowia ludzi dla tworzenia odnawialnych źródeł energii oraz energii jądrowej. Ustalenia te mogą być dodatkową motywacją dla prawodawców zajmujących się łagodzeniem zmiany klimatu. Dowody, jakich dostarcza projekt PURGE, będą argumentami przemawiającymi za wymaganymi zmianami politycznymi.

Słowa kluczowe

Zmiana klimatu, gazy cieplarniane, zdrowie publiczne, środowiska miejskie, redukcja emisji

Znajdź inne artykuły w tej samej dziedzinie zastosowania