Skip to main content

Optimisation and upscaling of self-cleaning surfaces for automotive sector by combining tailored nanostructured machined injection tools and functional thermoplastic nanocompounds

Article Category

Article available in the folowing languages:

Samoczyszczące wodoodporne tworzywa sztuczne przeznaczone do zastosowania w samochodach

Mikro- i nanoobróbka to nadawanie nanotechnologicznych właściwości tworzywom i powierzchniom, a także nanomodyfikacja tworzyw. Naukowcy zastosowali nanometrycznej wielkości struktury odpowiedzialne za hydrofobowość, takie jak te znajdujące się na liściu lotosu, do produkcji tworzyw sztucznych odpornych na zwilżenie dla przemysłu motoryzacyjnego.

Technologie przemysłowe

Najbardziej znanym naturalnym przykładem samoczyszczenia jest liść lotosu. Badacze przypisują tę cechę silnie hydrofobowym nanostrukturom nazywanym mikrosłupkami. Odporność na zwilżenie i samooczyszczanie są pożądanymi cechami w tworzywach sztucznych, więc naukowcy rozpoczęli badania nad sposobami syntetycznego uzyskania nanostruktur przejawiających te właściwości. Projekt o nazwie NANOCLEAN został sfinansowany ze środków UE w celu optymalizacji i zwiększenia skali technologii wymaganych do produkcji nanostrukturalnych, samoczyszczących się tworzyw sztucznych przeznaczonych do zastosowania w samochodach. Badanie to umożliwiło utworzenie szeregu małych przedsiębiorstw, które zajmują się rozwojem badań zmierzających do ich komercjalizacji. Ze szczególną uwagą zespół projektu przebadał technologie takie, jak laser pulsacyjny, przemysłowe formowanie wtryskowe z wykorzystaniem form o nanostrukturalnej powierzchni w celu wyprodukowania samoczyszczącego się, hydrofobowego tworzywa sztucznego wzorowanego na liściu lotosu. Opracowano również szereg specjalnie sformułowanych i zmodyfikowanych polimerów oraz przetestowano je pod kątem właściwości hydrofobowych. Jedną z głównych konkluzji przeprowadzonych badań jest fakt, że mikro- i nanotekstury mogą zostać zastosowane na trójwymiarowych (3D), zakrzywionych powierzchniach oraz że są wytrzymałe. Prototypy stworzone przy pomocy technologii NANOCLEAN wykazywały zwilżalność i łatwość w czyszczeniu, a także cechy optyczne nadające się do wykorzystania w innych zastosowaniach. Ogólnie rzecz biorąc, prace zespołu projektu wykazały, że formowanie wtryskowe jest obiecującą technologią w dziedzinie wytwarzania nano- i mikrostrukturyzowanych powierzchni o wysokich walorach użytkowych i potencjalnie niskim koszcie. Podejście zastosowane podczas prac zespołu NANOCLEAN ma szansę dostarczyć rozwiązań dla pojazdów pasażerskich i przemysłowych oraz może znaleźć inne zastosowania w dziedzinie biomedycyny, elektroniki oraz artykułów gospodarstwa domowego.

Znajdź inne artykuły w tej samej dziedzinie zastosowania