Skip to main content
European Commission logo print header

Carbon Aware Travel Choices in the climate-friendly world of tomorrow

Article Category

Article available in the following languages:

Ułatwienia dotyczące bardziej ekologicznych rozwiązań w dziedzinie transportu

Naukowcy opracowali system zwiększający świadomość ludzi w zakresie wpływu transportu miejskiego na środowisko.

Zmiana klimatu i środowisko icon Zmiana klimatu i środowisko

Finansowany ze środków UE projekt CATCH ("Carbon aware travel choices in the climate-friendly world of tomorrow") pozwolił opracować system informacyjny zachęcający zarówno europejską opinię publiczną, jak i decydentów, do redukowania emisji dwutlenku węgla (CO2) przez środki transportu na obszarach miejskich. Projekt CATCH skupił wokół siebie przedstawicieli miast z całego świata oraz organizacji działających w sektorze transportu. Pierwszym krokiem była ocena sposobu reagowania ludzi na informacje o zmianach klimatu, a także różnego stosunku do zachowań ukierunkowanych na bardziej zrównoważone rozwiązania w dziedzinie transportu. Zespół prowadzący prace w ramach projektu opracował zestaw narzędzi opartych na posiadanej wiedzy. Do narzędzi tych należał system informacyjny podający przykłady systemów transportu miejskiego działających w oparciu o reguły zrównoważonego rozwoju, a także dane na temat emisji gazów cieplarnianych w różnych regionach. Użytkownicy mogą poruszać się po systemie, uzyskując dostęp do różnych informacji za pomocą interaktywnych i motywujących narzędzi wizualnych, które pomagają zrozumieć wpływ określonych ilości dwutlenku węgla emitowanych w wypadku różnych opcji transportowych. Narzędzia CATCH umożliwiają porównanie sytuacji w różnych miastach oraz skutków wdrożenia ewentualnych przepisów. Partnerzy z czterech krajów europejskich, Brazylii i Chin współpracowali ze sobą przez dwuletni okres trwania projektu, który zakończył się w 2012 roku.

Znajdź inne artykuły w tej samej dziedzinie zastosowania