Skip to main content
European Commission logo print header

Simulator for Moving Target Indicator System

Article Category

Article available in the following languages:

Satelity dla większego bezpieczeństwa na morzach

Obserwacja Ziemi z kosmosu umożliwiła uzyskiwanie w dowolnym czasie obrazów w wysokiej rozdzielczości. Dzięki rozwojowi nowej generacji satelitarnych systemów radiolokacyjnych można obecnie dużo lepiej obserwować ruchy piratów czy terrorystów, a także analizować sytuacje kryzysowe.

Gospodarka cyfrowa icon Gospodarka cyfrowa

Dziesiątki tysięcy dużych statków handlowych i nieprzeliczona flota mniejszych jednostek przybrzeżnych kursują po siedmiu oceanach okrywających trzy czwarte powierzchni Ziemi. Jednak otwarte morze nie jest już tak bezpieczne jak kiedyś, zwłaszcza w obliczu zagrożeń takich jak piractwo i terroryzm coraz silniej nękających statki na całym świecie. Jedną z technologii ułatwiających walkę z tymi problemami są systemy Copernicus. W ramach finansowanego przez UE projektu "Simulator for moving target indicator system" (SIMTISYS) rozpoczęto prace nad stworzeniem oprogramowania, które ulepszyłoby systemy wczesnego ostrzegania oraz usługi połączone z satelitarnym systemem Copernicus. W tym celu zespół projektu przyjrzał się obecnym bolączkom, takim jak niedostateczne rejestrowanie danych satelitarnych w obszarach, gdzie kwitnie piractwo. Naukowcy pracujący przy projekcie SIMTISYS przeanalizowali bariery i zagadnienia związane z obserwacjami satelitarnymi niezbędnymi do zaspokojenia współczesnych potrzeb z użyciem modelowania komputerowego i symulacji numerycznych. Badano między innymi systemy wykrywania i cały łańcuch zarządzania informacjami, uwzględniając zasięg obserwacji, warunki na morzu, metody przetwarzania danych oraz algorytmy wykrywania i śledzenia ruchomych obiektów. Ponadto zespół projektu SIMTISYS zebrał wymagania i scenariusze operacyjne od użytkowników końcowych. W tym kontekście zdefiniowano architekturę oraz platformę symulatora różnych sytuacji rzeczywistych oraz alternatywnych metod gromadzenia danych stosownie do potrzeb użytkowników docelowych. Symulator pomaga użytkownikom końcowym określać rodzaj potrzebnych danych przed zgłoszeniem zapotrzebowania, dzięki czemu cały proces jest wydajniejszy. Stworzony w oparciu o prace przeprowadzone w ramach projektu New European Watcher (NEWA) symulator do identyfikacji obiektów ruchomych może pomóc organom odpowiedzialnym za ochronę ludności cywilnej oraz straży przybrzeżnej w wykrywaniu i monitorowaniu małych jednostek w określonych scenariuszach. Jego możliwości zostały potwierdzone w trakcie warsztatów, a przykładowe zrzuty ekranowe z eksperymentów zostały udostępnione online. Systemy radiolokacyjne montowane na pojedynczych satelitach lub satelitach tworzących formacje mogą stać się bezcennym narzędziem monitorowania otwartych wód mórz i oceanów. Symulator SIMTISYS ma pomagać w wykorzystaniu satelitarnego systemu radarowego jako źródła krytycznych informacji w czasie operacji ratunkowych. Ponadto ma to wytyczyć drogę do stworzenia zaawansowanych usług operacyjnych, które całkowicie odmienią obecne usługi Copernicus.

Słowa kluczowe

Satelity, bezpieczniejsze morza, systemy radiolokacyjne, sytuacje katastroficzne, ruchomy obiekt

Znajdź inne artykuły w tej samej dziedzinie zastosowania