Skip to main content
European Commission logo print header

Magnonics: Mastering Magnons in Magnetic Meta-Materials

Article Category

Article available in the following languages:

Rewolucyjne nowe materiały magnetyczne

Finansowani ze środków UE naukowcy przeprowadzili nowatorskie badania i opracowali techniki wytwarzania, charakteryzacji oraz modelowania przeznaczone dla zupełnie nowej klasy materiałów magnetycznych stworzonych przez człowieka.

Technologie przemysłowe icon Technologie przemysłowe

Metamateriały stanowią względnie nową klasę materiałów stworzonych przez człowieka, cechujących się sztucznymi strukturami okresowymi. Ich rewolucyjne właściwości elektromagnetyczne (EM) wynikają z rozchodzenia się światła (metamateriały fotoniczne) i elektronów (metamateriały elektronowe). Naukowcy postanowili opracować metamateriały magnetyczne o nowych właściwościach korzystając ze wsparcia projektu MAGNONICS ("Mastering magnons in magnetic metamaterials") finansowanego ze środków UE. Konsorcjum MAGNONICS przyjęło istniejące lub opracowało nowe techniki wytwarzania nanomateriałów szczegółowo dostosowane do potrzeb produkcji metamateriałów magnetycznych. Należy do nich zaliczyć różne techniki z zakresu litografii I wytrawiania, procesy osadzania się oraz konwencjonalne techniki metalizacji katodowej I naparowywania. Ponadto naukowcy opracowali nowe lub dostosowali istniejące techniki określania charakterystyki dynamicznej umożliwiające realizację przełomowych eksperymentów dających nadzieję na pokierowanie przyszłymi działaniami z zakresu badań I rozwoju (R&D) w tej dziedzinie. Eksperymentalne określenie charakterystyki ukończono poprzez opracowanie teoretycznych narzędzi służących do opisywania I przewidywania zachowań obserwowanych podczas badań dynamicznych. Wreszcie, korzystając technik wytwarzania oraz narzędzi eksperymentalnych I teoretycznych, partnerzy projektu stworzyli metamateriały magnetyczne. Zostały one włączone do działających miniaturowych urządzeń w miejsce konwencjonalnych, ciągłych materiałów magnetycznych z zakresu telekomunikacji mikrofalowej lub magnetycznych (magnonicznych) urządzeń logicznych. Projekt MAGNONICS przyczynił się do opracowania przełomowych narzędzi, technik oraz nowych materiałów na potrzeby szybko rozwijającej się dziedziny metamateriałów magnetycznych. Wyniki projektu dają nadzieję na utorowanie drogi dla ich wykorzystania w przyszłych urządzeniach dysponujących ekscytującymi, nowymi funkcjonalnościami.

Znajdź inne artykuły w tej samej dziedzinie zastosowania