Skip to main content

Computational Modeling of Knowledge-Based Inference Generation during Reading Comprehension

Article Category

Article available in the folowing languages:

Zrozumienie mechanizmów leżących u podstaw czytania, wiedzy i pamięci

Jak nasze mózgi przyswajają wiedzę na postawie tego, co czytamy? Łącząc modelowanie komputerowe i dane eksperymentalne, zespół finansowanego ze środków UE projektu CMOIG zgłębiał procesy leżące u podstaw zrozumienia tekstu.

Gospodarka cyfrowa

Istnieje niewiele kwestii dotyczących sposobu budowania wiedzy w oparciu o czytanie, co do których eksperci pozostają zgodni. W rzeczywistości naukowcom nadal pozostało wiele do odkrycia w zakresie procesów poznawczych, które zachodzą wewnątrz naszych głów i są kluczowe dla naszego funkcjonowania. Finansowany ze środków UE projekt badawczy CMOIG ("Computational modelling of knowledge-based inference generation during reading comprehension") miał na celu poszerzenie zrozumienia tych obszarów. Ten multidyscyplinarny projekt badał " powstawanie wnioskowania", analizując zakres i rodzaje wnioskowania oparte na wiedzy, które są budowane na bieżąco podczas czytania. Celem projektu było pogodzenie trzech sprzecznych teorii dotyczących czytania ze zrozumieniem — pamięci, wyjaśnienia i spójności — zgodnie ze wspólnymi regułami dotyczącymi krótkoterminowych i długoterminowych pamięci semantycznych i epizodycznych. Aby zbadać dokładniej związki zachodzące między czytaniem i różnymi procesami zachodzącymi w pamięci, opracowano nowy model obliczeniowy, który połączył prace prowadzone wcześniej w tej dziedzinie. Ustalenia połączono z eksperymentami wykorzystującymi śledzenie ruchów gałek ocznych w celu zmierzenia różnych wzorców czytania. Prace te zaowocowały opracowaniem pierwszego modelu obliczeniowego, który integruje dynamiczne procesy czytania ze strukturami opartymi na wiedzy. Ponieważ ustalenia oraz opracowane nowe metody znajdują zastosowanie w odniesieniu do innych zjawisk związanych ze zrozumieniem, mogą zostać wykorzystane do utworzenia podstawy dla przyszłych badań. Wiedza jest niezbędna dla rozwoju naszych społeczeństw, więc poprzez poprawę naszego zrozumienia sposobu, w jaki ludzie zdobywają wiedzę, projekt ten przyniesie korzyści w wielu obszarach, włącznie ze strategiami edukacyjnymi i sztuczną inteligencją.

Znajdź inne artykuły w tej samej dziedzinie zastosowania