European Commission logo
polski polski
CORDIS - Wyniki badań wspieranych przez UE
CORDIS
Zawartość zarchiwizowana w dniu 2024-05-28

Knowledge-based Sustainable vAlue-added food chains: innovative tooLs for monitoring ethical, environmental and Socio-economical impActs and implementing Eu-Latin America shared strategies

Article Category

Article available in the following languages:

Ameryka Łacińska — wdrożenie ekologicznych łańcuchów przetwórstwa wołowiny i soi stosowanych w UE

Uczestnicy finansowanego przez UE projektu pracują nad zdefiniowaniem zintegrowanej strategii ograniczenia negatywnych skutków społeczno-ekonomicznych łańcuchów przetwórstwa soi oraz wołowiny w Ameryce Łacińskiej oraz ich negatywnego wpływu na środowisko. Cele są realizowane poprzez promowanie spójności społecznej i rozwoju gospodarczego oraz ułatwienie dostępu małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP) do rynku lokalnego oraz eksportowego (UE).

Technologie przemysłowe icon Technologie przemysłowe

Mimo zainteresowania UE opracowaniem strategii rozwiązywania problemów Ameryki Łacińskiej związanych z ochroną środowiska, proces nadal przebiega w sposób ograniczony. Powodem tych komplikacji jest brak zaangażowania decydentów we wspomaganie rozwiązań technologicznych i związanych z zarządzaniem, we wspieranie badań i szkoleń oraz w podnoszenia świadomości. Celem projektu SALSA jest opracowanie narzędzi do monitorowania, umożliwiających uwzględnienie wpływów etycznych, środowiskowych i społeczno-ekonomicznych w ramach jednego spójnego modelu. Gruntowna ocena wszystkich potrzeb zainteresowanych stron i konsumentów zaowocowała już wieloma istotnymi osiągnięciami. Przykładem może być baza danych norm i przepisów dotyczących ekologicznej produkcji wołowiny i soi oraz handlu tymi produktami, a także wdrożenie platformy analitycznej. Zauważono również możliwość zwrócenia większej uwagi na złożoność zagadnień ekologicznych w ramach projektu SALSA: np. na poprawę wskaźników ekologicznych w łańcuchach produkcji wołowiny i soi organicznej, a z drugiej strony na znaczne ograniczenia związane z użytkowaniem ziemi oraz trudności z zachowaniem zgodności z certyfikatami upraw i hodowli organicznych przez gospodarstwa małorolne. Uczestnicy projektu SALSA skorzystali również z rozwiązań technologicznych, zakładając witrynę internetową oraz platformę elektroniczną, za pośrednictwem których oferują szkolenia i przekazują wiedzę wszystkim zainteresowanym stronom, a ponadto udostępniają przyjazne dla użytkowników narzędzie do oceny ekologiczności. Finalnie projekt ma zapewnić Ameryce Łacińskiej bardziej konkurencyjny dostęp do światowego rynku ekologicznej produkcji wołowiny oraz soi. Konsumenci skorzystają w związku z tym, uzyskując lepszy dostęp do żywności ekologicznej, a zainteresowane strony będą miały do dyspozycji obszerniejszą bazę wiedzy wspomagającą podejmowanie decyzji.

Znajdź inne artykuły w tej samej dziedzinie zastosowania