European Commission logo
polski polski
CORDIS - Wyniki badań wspieranych przez UE
CORDIS
Zawartość zarchiwizowana w dniu 2024-06-18

Molecular biology of cell wall regeneration in L-form bacteria

Article Category

Article available in the following languages:

Zrozumienie mechanizmu regeneracji ściany komórkowej u bakterii

Uznaje się, że bakterie pozbawione struktury ściany komórkowej, określane również mianem form L bakterii, odgrywają istotną rolę w nawrocie zakażeń lub zakażeniach przewlekłych. Europejscy naukowcy zamierzali zrozumieć sposób, w jaki bakterie te odzyskują swoją zdolność do syntetyzowania ściany komórkowej oraz tego, jak regeneracja ta jest związana ze stanem zakaźnym.

Zdrowie icon Zdrowie

Ściana komórkowa bakterii stanowi najbardziej zewnętrzną powłokę spotykaną u pewnych bakterii, glonów i grzybów, ale nie występuje ona w komórkach zwierzęcych. Brak ściany komórkowej sprawia, że formy L komórek mają bardzo nietypowy rozmiar i kształt, są wrażliwe na szok osmotyczny ale bardzo odporne na antybiotyki, które działają na ścianę komórkową. Formy L komórek na pewnym etapie powracają do stanu występowania ściany komórkowej, co powoduje nawrót choroby u pacjentów z uporczywymi lub powracającymi zakażeniami. Dlatego przypuszcza się, że blokowanie regeneracji może stanowić sposób na radzenie sobie z tymi zakażeniami. Jednak nasza wiedza o mechanizmach związanych z tym powrotem jest ograniczona. Finansowany ze środków UE projekt REGENERATE ("Molecular biology of cell wall regeneration in L-form bacteria") postawił sobie za cel dostarczenie informacji o biologii form L bakterii poprzez skupienie się na ich zdolności do powrócenia do stanu posiadania ściany komórkowej. Zważywszy na trudności w utworzeniu i rozmnażaniu form L, naukowcy wykorzystali zaawansowane metody genetyczne i zmutowane szczepy opracowane wcześniej w laboratorium uczestniczącym w projekcie. Narzędzia te umożliwiły im odtwarzalne uzyskanie form L ze szczepów laboratoryjnych bakterii Bacillus subtilis. Uważa się, że proteoglikan (PG), główny składnik ściany komórkowej wymaga odcinka starterowego do swojej syntezy i tym samym bakterie całkowicie pozbawione PG rozmnażane przez pewien okres czasu byłyby niezdolne do odzyskania swojego oryginalnego kształtu. Aby zbadać tą hipotezę, naukowcy uczestniczący w projekcie REGENERATE zablokowali syntezę PG w formach L bakterii i rozmnażali je przez wiele pokoleń. Następnie ponownie włączając te geny zaobserwowali oni, że formy L komórek były zdolne do przywrócenia syntezy PG i powrotu do stanu posiadania ściany komórkowej, obalając tym samym teorię stymulowania. Lepsze zrozumienie procesu regeneracji ściany komórkowej powinno dostarczyć ważnych informacji o potencjalnej roli form L jako czynników przyczynowych przewlekłych zakażeń. Poprzez określenie mechanizmów związanych z przejściem form L bakterii do stanu posiadania ściany komórkowej możliwe będzie zaprojektowanie nowych terapii antybakteryjnych, umożliwiających radzenie sobie z takimi zakażeniami.

Znajdź inne artykuły w tej samej dziedzinie zastosowania