Skip to main content
European Commission logo
polski polski
CORDIS - Wyniki badań wspieranych przez UE
CORDIS
Zawartość zarchiwizowana w dniu 2024-05-27

PRODUCTIVITY TOOLS: Automated Tools to Measure Primary Productivity in European Seas. A New Autonomous Monitoring Tool to Measure the Primary Production of Major European Seas

Article Category

Article available in the following languages:

Zautomatyzowane pomiary morskiej produkcji pierwotnej

W ramach niedawno realizowanego projektu unijnego opracowano zautomatyzowane narzędzia do pomiaru produkcji pierwotnej w morzach europejskich.

Technologie przemysłowe icon Technologie przemysłowe

Produkcja pierwotna jest podstawą wszystkich procesów ekosystemowych. Aby można było gospodarować ekosystemami morskimi, trzeba zrozumieć, w jaki sposób produkcja pierwotna reaguje na czynniki takie jak zmiany środowiskowe. Pomiar produkcji pierwotnej nie jest jednak elementem większości rutynowych programów, ponieważ obecnie stosowane metody pomiarów nie są skuteczne. Celem projektu PROTOOL ("Productivity tools: Automated tools to measure primary productivity in European seas") było rozwiązanie tego problemu poprzez opracowanie lepszych metodologii i narzędzi dla przyszłych programów. Partnerzy projektu zbudowali trzy zautomatyzowane instrumenty: fluorometr, miernik absorpcji PSICAM i moduł współczynnika odbicia. Instrumenty mierzą aktywność fotosyntezy i biomasę fitoplanktonu, absorpcję światła przez różne substancje zawarte w wodzie oraz barwę wody, aby ocenić jej jakość. Ważnym elementem projektu było przetestowanie nowych instrumentów w realistycznych warunkach terenowych. Testy przeprowadzono w różnych rodzajach wód, w tym holenderskich ujściach rzecznych, Morzu Bałtyckim i Północnym oraz w Oceanie Atlantyckim. Urządzenia okazały się bardzo użyteczne i niezawodne. Informacje zgromadzone podczas badań terenowych są przechowywane w rożnych bazach danych. Naukowcy używają ich do oceny czynników konwersji, które pomagają przekształcić pomiary do postaci przydatnej dla prawodawców. Wyniki projektu PROTOOL powinny mieć duże znaczenie społeczno-ekonomiczne, a uzyskane w jego ramach dane udostępniono społeczności międzynarodowej do dalszych badań. Ponadto, naukowcy planują realizację pokrewnego projektu PROTOOL-2, którego celem będzie zbudowanie podobnych, mniejszych urządzeń dla innych platform.

Znajdź inne artykuły w tej samej dziedzinie zastosowania