Skip to main content

PREvention of Late Stent Thrombosis by an Interdisciplinary Global European effort

Article Category

Article available in the folowing languages:

Zapobieganie późnej zakrzepicy w stencie

Stenty naczyń wieńcowych są jednymi z najbardziej skutecznych metod leczenia choroby tętnic wieńcowych serca. Stworzono nowe strategie skuteczniejszego przewidywania i przeciwdziałania niepowodzeniu leczenia związanemu z zakrzepicą w stencie.

Zdrowie

Najnowocześniejsze stenty uwalniają leki do najbliższych naczyń krwionośnych, aby zapobiec restenozie (ponownemu zwężeniu naczynia). Niestety te uwalniające leki stenty mogą przyczyniać się do formowania się skrzepów krwi i zakrzepicy w stencie. UE finansuje projekt the PRESTIGE (Prevention of late stent thrombosis by an interdisciplinary global European effort) mający rozwiązać ten problem poprzez podejście interdyscyplinarne. Członkowie ogólnoeuropejskiego konsorcjum ulepszyli narzędzia diagnostyczne i zbadali techniczne środki przeciwdziałania lub zmniejszenia występowania zakrzepicy w stencie. Badacze skompilowali największy bank danych dotyczących przypadków zakrzepicy w stencie z wielomodalnymi ocenami z całego świata. Wstępne badania ujawniły nadspodziewanie duże rozpowszechnienie przyspieszonej miażdżycy w stencie w etiologii tych zdarzeń. Planowane są dalsze badania danych dotyczących konstruowania algorytmów czynników ryzyka. Do badań mechanizmów zakrzepicy i powłok, które mogą jej zapobiegać, a w szczególności najpowszechniej używanego materiału: stopu kobaltowo-chromowego, użyto dokładnego mysiego modelu stentu. Odkrycia wskazują, że materiał stentu może aktywować kaskadę koagulacyjną i w związku z tym należy przeprowadzić badania dodatkowych leczniczych strategii antykoagulacyjnych. Najskuteczniejsze metody obejmowały zastosowanie plazmy do obróbki powierzchni stentu, dołączenie peptydomimetyków do przyciągania komórek śródbłonka, chitosanowe powłoki polimerowe oraz bazujące na dekstranie kopolimery do korzystnego modulowania oddziaływań trombocyty-stent i szlaków koagulacji. W kolejnym etapie tętnice ze stentami, pozyskane od modeli miażdżycy u królików i od ludzi ex vivo, zostały użyte do stworzenia czułych algorytmów optycznego obrazowania do wykrywania niedojrzałych typów tkanki i miażdżycy wtórnej, często będących prekursorami późnej zakrzepicy w stencie. Innym kluczowym wynikiem był nowatorski cewnik do obrazowania bliską podczerwienią, specjalnie zaprojektowany do badań na zwierzętach. Odkryto, że komórki piankowate gromadzące się wokół wspornika stentu stanowią ważną cechę charakterystyczną tej choroby. W przypadku modelu zwierzęcego naukowcy byli w stanie wykryć różne ilości komórek śródbłonkowych w obrębie naczynia, ze słabszym sygnałem fluorescencyjnym w obszarach pozbawionej nabłonka aorty. Wyniki badania PRESTIGE wpłyną nie tylko na zmniejszenie obciążenia zakrzepicą w stentach. Ulepszone leczenie i diagnozowanie choroby tętnic wieńcowych serca wraz z nowymi technikami obrazowania, jak również skuteczniejsze leczenie stentami choroby naczyń mózgowych lub tętnic obwodowych, to tylko niektóre korzyści z tego projektu.

Słowa kluczowe

Późna zakrzepica w stencie, stent, zakrzepica, miażdżyca wtórna, koagulacja, obrazowanie fluorescencyjne

Znajdź inne artykuły w tej samej dziedzinie zastosowania