European Commission logo
polski polski
CORDIS - Wyniki badań wspieranych przez UE
CORDIS
Zawartość zarchiwizowana w dniu 2024-06-18

Semantic tools for digital libraries

Article Category

Article available in the following languages:

Optymalizacja korzyści z bibliotek cyfrowych

Nowe rozwiązania programowe ułatwiają i usprawniają przeszukiwanie bibliotek cyfrowych.

Gospodarka cyfrowa icon Gospodarka cyfrowa

Biblioteka cyfrowa to dowolny skomputeryzowany system, który rozpowszechnia cyfrową zawartość wśród społeczności użytkowników. Większość bibliotek cyfrowych pełni podwójną funkcję: przechowywania i zabezpieczania zawartości oraz dostarczania jej użytkownikowi docelowemu. Te funkcje mogą pełnić ludzie lub aplikacje programowe. Często zdarza się jednak, że biblioteki cyfrowe w niewystarczającym stopniu wykorzystują nowoczesną technologię, przez co tworzą się wąskie gardła i potencjał nie zostaje w pełni wykorzystany. Technologie sieci semantycznej oferują rozwiązania zwiększające możliwości przeszukiwania przez ludzi oraz pomagają towarzyszącemu oprogramowaniu wyszukiwać połączenia i kolokacje. Te stosunkowo nowe technologie nie zostały jeszcze w pełni wdrożone na rynku bibliotek cyfrowych. Celem inicjatywy finansowanej przez UE jest wsparcie małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP) poprzez pomoc w usprawnianiu świadczonych przez nie usług dzięki technologiom sieci semantycznej. Projekt SEMLIB ("Semantic tools for digital libraries") oparty został na współpracy między uniwersytetami z Irlandii i Włoch oraz MŚP. Prace rozpoczęto w 2011 roku z budżetem przewidzianym na 24 miesiące działalności. Do trzech głównych wytycznych projektu należało opracowanie narzędzi programowych ułatwiających eksportowanie i ponowną publikację metadanych, wykorzystanie tych metadanych oraz usprawnienie dzięki nim wyszukiwania i przeglądania. Współpraca zaowocowała dwoma nowymi narzędziami programowymi. System przypisów sieciowych Pundit umożliwia użytkownikom umieszczanie adnotacji dotyczących stron internetowych, a następnie łączenie ich z innymi artykułami lub obiektami w sieci. Pozwala to na tworzenie sieci połączonych obiektów internetowych, potencjalnie wartościowego źródła, ukazującego połączenia i strukturę pozornie niepowiązanych obiektów. Można na przykład wykorzystać ten system jako indywidualne lub oparte na współpracy narzędzie badawcze, łączące ze sobą urywki powiązanych informacji z różnych źródeł w sieci. Pundit jest oprogramowaniem typu open-source. SLDR to system rekomendacji połączonych danych. Jest to przede wszystkim baza danych powiązanych obiektów, korzystająca z silników semantycznych przy rekomendowaniu dodatkowej, podobnej zawartości. System w inteligentny sposób ekstrapoluje wejściowe terminy wyszukiwania, by zasugerować kolejne terminy, podobne do zamierzonych przez użytkownika. Zespół projektu SEMLIB zrealizował założone cele i wdrożył swoje narzędzia programowe jako instalację demonstracyjną w czterech europejskich MŚP. Oprogramowanie oferuje oczywiste korzyści w kontekście funkcjonowania MŚP i usprawnia świadczone przez nie usługi.

Znajdź inne artykuły w tej samej dziedzinie zastosowania