Skip to main content
European Commission logo print header

System for highly reliable, cost effective, early detection and accurate localization of incipient forest fires

Article Category

Article available in the following languages:

Wykrywanie pożarów lasów przy pomocy specjalnych kamer

Nowy system kamer umożliwia wykrywanie światła ultrafioletowego (UV) płomieni. Rozwiązanie to pozwala na automatyczną detekcję pożarów lasów i szybsze reagowanie.

Gospodarka cyfrowa icon Gospodarka cyfrowa

Pożary lasów są coraz poważniejszym problemem na całym świecie. W samym 2007 r. zginęło w nich ponad 3000 osób w Europie, a do tego kosztują one kraje rozwinięte około 1% PKB. Pożary są też źródłem około 20% ogólnych emisji dwutlenku węgla (CO2). Aby zaradzić temu problemowi, UE dofinansowała projekt FORFIRE. Wzięli w nim udział partnerzy z 6 krajów europejskich, a jego realizacja trwała 30 miesięcy, do listopada 2011 r. Ponieważ skuteczność akcji gaśniczej zależy od szybkości reakcji, projekt miał na celu stworzenie autonomicznego i niezawodnego systemu wczesnego wykrywania pożarów. Nowy system to zasadniczo specjalna kamera. Skanuje ona obszary lasu w poszukiwaniu fal elektromagnetycznych charakterystycznych dla płomieni (próżniowe UV (VUV) przy około 200 nanometrach). To pasmo odgrywa istotną rolę, ponieważ choć Słońce jest potężnym źródłem fal o tych długościach, znaczna część jego energii jest pochłaniana przez atmosferę Ziemi. Dlatego też można stwierdzić z przekonaniem, że fale wykrywane przy gruncie oznaczają ogień, a nie inne źródło. Dzięki temu czujnik VUV wykrywa tylko pożary i pozostaje ślepy na wszystkie inne emisje. Pozwala to radykalnie zmniejszyć liczbę fałszywych alarmów. Ultraczuła kamera przeszukuje rozległy obszar, a kiedy wykryje źródło VUV, precyzyjnie oblicza umiejscowienie pożaru i powiadamia operatora. Aby dodatkowo ograniczyć ryzyko fałszywego alarmu, kamera nakłada konwencjonalny obraz światła widzialnego na obraz VUV, umożliwiając operatorowi potwierdzenie zdarzenia. W ramach projektu FORFIRE opracowano niskonakładowy prototyp spełniający te i inne wymagania techniczne. W pierwszej kolejności badacze wybrali najlepsze materiały do przemysłowej produkcji czujnika. W projektowaniu i produkcji prototypu wykorzystano najnowsze technologie czujnikowe. W efekcie otrzymano czujnik o wiele bardziej skuteczny od konkurencyjnych urządzeń o zasięgu 1 km. W ramach inicjatywy FORFIRE opracowano także odpowiednie algorytmy do obliczania położenia oraz specjalny elektroniczny system odczytu danych dla operatora. Partnerzy projektu szacują, że wartość potencjalnego rynku na ten produkt przekracza 800 mln euro rocznie. Technologia może także znaleźć zastosowanie w przemyśle. Szybkie wykrywanie pożarów oznacza większą skuteczność ich gaszenia, a tym samym mniejsze straty w ludziach i straty gospodarcze.

Znajdź inne artykuły w tej samej dziedzinie zastosowania