Skip to main content

The innovative use of virtual and mixed reality to increase human comfort by changing the perception of self and space

Article Category

Article available in the folowing languages:

Zwiększanie wygody pasażerów dzięki rzeczywistości wirtualnej

Podróże lotnicze często kojarzą się z niewygodą wynikającą z ograniczenia przestrzeni osobistej oraz możliwości pracy, snu i wypoczynku. Jedna z inicjatyw europejskich zajęła się badaniem możliwości zwiększania wygody pasażerów w ograniczonej przestrzeni kabiny samolotu poprzez wpływanie na sposób postrzegania siebie i otoczenia.

Technologie przemysłowe

Za cel finansowanego ze środków UE projektu VR-HYPERSPACE (The innovative use of virtual and mixed reality to increase human comfort by changing the perception of self and space) przyjęto zwiększenie wygody pasażerów samolotów w perspektywie roku 2050 i dalszej przyszłości. Partnerzy projektu połączyli badania w dziedzinach neuronauki, psychologii postrzegania, rzeczywistości wirtualnej i rzeczywistości mieszanej, aby generować "pozytywne złudzenie" komfortowej sytuacji niezależnie od faktycznego wyglądu wnętrza kabiny. Badacze opracowali scenariusze opisujące wrażenia pasażerów dotyczące komfortu oraz ich interakcji z innymi osobami i otoczeniem. Dokonano przeglądu piśmiennictwa w zakresie postrzegania własnej osoby w środowisku rzeczywistości wirtualnej oraz ludzkiego postrzegania przestrzeni z różnych perspektyw. Pozwoliło to opracować wizję odpowiednich wnętrz kabin samolotów w perspektywie roku 2050 dla kilku scenariuszy przewozu pasażerów. Aby ocenić potencjał wykorzystania rzeczywistości wirtualnej do zwiększania wygody, naukowcy przetestowali swoją koncepcję podczas lotu długodystansowego, wykorzystując okulary zintegrowane ze smartfonami. Sprawdzano, czy zintegrowanie technologii rzeczywistości wirtualnej z systemami samego samolotu może zwiększyć komfort. Zaprojektowano makiety ustawień foteli w samolotach zawierające na podłodze i oparciach foteli monitory telewizyjne rzucające obrazy na ściany. Możliwość ustawienia widoku przezroczystości kadłuba i pozostałych foteli pozwala pasażerowi podziwiać z lotu ptaka piękne krajobrazy. Wyniki wskazują, że zmiana świadomości własnego ciała może przełożyć się na zwiększenie subiektywnego odczucia wygody i przestrzeni. Uczestnicy projektu sporządzili też plan rozwoju w zakresie wspomagania konkurencyjności i zrównoważonego rozwoju europejskiego przemysłu lotniczego oraz uzyskania wysokiego poziomu wygody pasażerów poprzez połączenie nowych technologii rzeczywistości wirtualnej i rzeczywistości mieszanej z najnowszymi osiągnięciami neuronauki i psychologii. Dzięki wykorzystaniu nowoczesnych technologii rzeczywistości wirtualnej projekt VR-HYPERSPACE może zrewolucjonizować wygodę pasażerów samolotów w drugiej połowie wieku.

Słowa kluczowe

Wygoda pasażerów, rzeczywistość wirtualna, przestrzeń osobista, postrzeganie siebie, rzeczywistość mieszana

Znajdź inne artykuły w tej samej dziedzinie zastosowania