Skip to main content

Development of a Rapid Cooling technology for commercial refrigeration applications

Article Category

Article available in the folowing languages:

Chłodzenie napojów w kilka sekund

Już wkrótce konsumenci będą mogli pożegnać się z gablotami chłodniczymi i chłodzącymi automatami sprzedażowymi. Przełomowa technologia szybkiego chłodzenia ma umożliwić schładzanie napojów w ciągu kilku sekund przy wielokrotnie niższych nakładach energetycznych niż w obecnie stosowanych chłodziarkach.

Technologie przemysłowe

W gorący dzień chętnie sięgamy po zimne napoje z chłodzonych gablot czy automatów sprzedażowych. Większość napojów ma jednak długi okres przydatności do spożycia i nie musi być trzymana w chłodziarce przez cały czas. Ponadto ograniczenie zużycia energii przez tego rodzaju chłodziarki jest nie tylko ważne dla ochrony środowiska, ale wkrótce będzie konieczne ze względu na obowiązujące przepisy. Nowe urządzenia umożliwiające szybkie chłodzenie napojów na żądanie mają zużywać nawet 75% mniej energii niż konwencjonalne automaty sprzedażowe. W ramach projektu "Development of a rapid cooling technology for commercial refrigeration applications" (RAPIDCOOL) finansowany przez UE zespół badawczy stworzył skuteczne urządzenie chłodzące, które weszło na rynek pod nazwą handlową V-Tex. Naukowcy zbudowali kilka prototypów, w tym między innymi sześciopuszkowy system, który automatycznie podaje napoje. Testy wykazały, że udało się uzyskać szybkość chłodzenia na poziomie poniżej jednej minuty oraz zmniejszyć zużycie energii o 80–90% w porównaniu z konwencjonalnymi półotwartymi chłodziarkami. Autonomiczne szybkie schładzanie małych ilości napoju pozwoli sprzedawcom zaspokoić zwiększony popyt rynkowy przy niskich kosztach. Złożono cztery wnioski patentowe i podpisano umowy handlowe z czterema sieciami handlowymi. Ponadto konsorcjum zawarło umowę o oficjalnej współpracy z firmą Heineken, która będzie obejmować udział w spotkania technicznych, dzielenie się wiedzą o rynku oraz analizę rozwiązań technologicznych. Prace w ramach projektu są obecnie ukierunkowane na rynek urządzeń domowych, dla którego opracowywane są nowe produkty. Innowacyjna technologia RAPIDCOOL powinna przynieść istotne korzyści w postaci obniżenia zużycia energii i emisji, co pomoże w realizacji ambitnych celów UE w tym zakresie. Sprzedawcy skorzystają na obniżeniu kosztów chłodzenia i możliwości wyeliminowania żmudnego procesu codziennego układania towaru w chłodziarkach. Konsumenci będą mieli do dyspozycji system domowy, który jest aktualnie opracowywany. Dzięki niemu w naszych lodówkach powinno być więcej miejsca potrzebnego na przechowywanie łatwo psujących się produktów, a jednocześnie zawsze będziemy mogli sięgnąć po nasz ulubiony zimny napój.

Słowa kluczowe

Komercyjne urządzenia chłodnicze, napoje, jednostki chłodzące, chłodzenie na żądanie

Znajdź inne artykuły w tej samej dziedzinie zastosowania